Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Ministerie ondersteunt Zeeuwse arbeidsmarkt met twee miljoen euro

Het regionaal actieplan voor de versterking van de Zeeuwse arbeidsmarkt, dat deze zomer bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ingediend, is gehonoreerd met tweemaal een miljoen euro om het plan in 2019-2021 uit te voeren.   

Het regionaal actieplan is tot stand gekomen op verzoek van staatssecretaris Van Ark van SZW en heeft als doel meer mensen aan het werk te krijgen. Het landelijk programma Perspectief op Werk ondersteunt daartoe de 35 arbeidsmarktregio’s met in totaal 70 miljoen euro. Zeeland kan nu aan de slag omdat het ingediende plan gehonoreerd is met twee miljoen euro.

Versterken van de samenwerking

De uitgangspunten van Perspectief op Werk zijn het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en werkgevers, en het zo veel mogelijk toepassen van maatwerk. Om de samenwerking tussen Zeeuwse overheden en werkgevers te versterken, is dit voor de korte termijn uitgewerkt in de Doe-agenda Perspectief op Werk Zeeland.

Doe-agenda Perspectief op Werk Zeeland

De belangrijkste pijlers van de Doe-agenda zijn het versterken van de match tussen vraag en aanbod, de plaatsing van personeel goed en efficiënt laten verlopen voor beide partijen en vervolgens het behouden van de aanstelling door middel van scholing en/of begeleiding. De Doe-agenda voorziet onder meer zowel in het daadwerkelijk vervullen van minstens 160 extra vacatures door werkfitte uitkeringsgerechtigden als in de structurele verbetering van de dienstverlening aan Zeeuwse werkgevers door de werk(gevers)servicepunten van gemeenten en UWV.

De Zeeuwse Doe-agenda is opgesteld en wordt uitgevoerd door Arbeidsmarktregio Zeeland (projectleiding), de dertien Zeeuwse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW Zeeland, UWV, vakbond FNV, Scalda, de werk(gevers)servicepunten en de Zeeuwse Stichting Maatwerk.

“We willen ook echt investeren in de Zeeuwen zelf, door coaching, kwalificaties en doorstroming. Inzetten op hetgeen een individu nodig heeft om op een passende plek op de arbeidsmarkt te komen én te blijven.”

André van der Reest, wethouder centrumgemeente Goes en voorzitter Zeeuwse Werkkamer

 “Als werkgevers in Zeeland ervaren we de mismatch tussen vraag en aanbod momenteel heel goed en we zijn ervan overtuigd dat een intensievere publiek-private samenwerking veel kan oplossen.”

Minouche den Doelder, bestuurslid VNO-NCW Brabant Zeeland en lid Zeeuwse Werkkamer

Luister hier het interview terug met Minouche den Doelder bij Omroep Zeeland >
Zeeland krijgt 2 miljoen om 160 langdurig werklozen aan baan te helpen >
(PZC, 26 september 2019)

Meer over het thema Arbeidsmarkt en onderwijs >
Meer over het project Participeren Loont en Perspectief op Werk >

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement