Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Lid worden? Klik hier

Infrastructuur en ruimte

Een goede infrastructuur is van essentieel belang voor de Brabants-Zeeuwse economie: ruim 40% van het goederenvervoer gaat door Brabant. Hoewel het thema de ene onderneming meer raakt dan de andere, blijkt infrastructuur en ruimte over het algemeen – en in het bijzonder voor grote bedrijven – belangrijk te zijn.

Files worden langer, het spoor voller en de uitgifte van bedrijventerreinen daalt. Dagelijks staan op dezelfde punten lange files, en duurt een ritje van een half uur gemakkelijk het dubbele. Op het spoor lopen verbindingen – voor personen en goederen – nog niet overal optimaal. Daarnaast neemt de uitgifte van bedrijventerreinen, met de juiste infrastructurele voorzieningen, af. Hierdoor ontstaat het gevaar dat bedrijven zich elders gaan vestigen. Dat mag natuurlijk niet gebeuren.

Sneller op (de) weg

Op de weg staat de verbreding van het Brabantse wegenkruis centraal: de kruising tussen de A2, A16, A58 en A59. Daarnaast vraagt een aantal andere wegen om aandacht zoals het knooppunt Hooipolder bij Raamsdonksveer en de Oost-Westverbinding tussen ’s-Hertogenbosch en Nijmegen.

Noord-Brabant en Zeeland vormen een van de belangrijkste motoren van de nationale economie. Een goede infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van deze regio. VNO-NCW Brabant Zeeland pleit daarom voor een doortastende aanpak van diverse knelpunten die op bovenstaande onderstaande kaart zijn weergegeven.

Stilstaan is geen optie: actie voor de Brabants-Zeeuwse infra

De snel afnemende bereikbaarheid van Noord-Brabant en Zeeland heeft een ingrijpend en direct effect op de economische ontwikkeling van de regio en daarmee die van Nederland. Veel snelwegtrajecten hebben maar twee rijstroken, waarvan vrachtwagens er het leeuwendeel van de tijd één in beslag nemen. Daarmee krijgt Zuid-Nederland een belangrijk deel van de groeiende filedruk in Nederland voor de kiezen. In de eerste zes maanden van 2019 bestond de helft uit de Nederlandse file top 10 uit Zuid-Nederlandse trajecten. Cruciale snelwegknooppunten en snelwegen, maar ook de suboptimale goederenverbindingen via het spoor dienen dan ook voortvarend te worden aangepakt. Alleen zo kan een robuuste infrastructuur worden gecreëerd met voldoende capaciteit om pieken en calamiteiten op te vangen en doorstroom te garanderen. Wij zetten de belangrijkste knelpunten in een overzicht.  Klik hier voor een grote versie van deze infrakaart >>

Eindhoven de bereikbaarste! Uitdagingen die vragen om actie van de overheid én het bedrijfsleven

Brainport is booming. De economie groeit, de regio is aantrekkelijk en dat wordt alom erkend. Met de groeiende economie neemt ook de mobiliteit in en rond de regio sterk toe. Hierdoor nemen steeds meer de dagelijkse files van en naar Eindhoven, verkeersinfarcten, ongelukken en steeds vollere treinen toe. Op termijn gaat dit ten koste van de bedrijvigheid, want  mobiliteit verbindt mensen, organisaties en gebieden. Wij zetten de tien belangrijkste punten op een rijtje. Klik hier voor een grote versie van het ‘Tienpuntenplan Eindhoven de bereikbaarste!’ >>

Van station naar station

Ook het spoorverkeer loopt nog niet overal soepel genoeg. VNO-NCW Brabant Zeeland zet zich daarom in voor:

  • Meer capaciteit voor goederenvervoer tussen Vlissingen en Antwerpen.
  • Veilig goederenvervoer over de Brabantroute.
  • Beter personenvervoer tussen Zeeland en de Randstad.
  • De ontwikkeling van de internationale spoorverbindingen Eindhoven-Düsseldorf en Breda-Antwerpen.

Noord-Brabant en Zeeland vormen een van de belangrijkste motoren van de nationale economie. Een goede infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van deze regio. VNO-NCW Brabant Zeeland pleit daarom voor een doortastende aanpak van diverse knelpunten die op onderstaande kaart zijn weergegeven.

Bedrijventerreinen in de regio

Voldoende en goed bereikbare bedrijventerreinen zijn nodig voor economische groei. De huidige voorraad schiet voor sommige sectoren, met name de logistieke en groothandel, tekort. VNO-NCW Brabant Zeeland dringt bij lokale en regionale overheden aan op voldoende nieuwe bedrijventerreinen, die bovendien goed bereikbaar en gedegen (digitaal) zijn.

 

Meer informatie:
Rik Derksen
Belangenbehartiger op het thema infrastructuur en ruimte
T. 06 – 59 94 74 15
E. derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement