Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Leden VNO-NCW Zeeland houden Zeeuwse Omgevingsvisie tegen het licht

De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is in concept gereed. Het is een veelomvattend en belangrijk document, want het biedt een kader voor hoe Zeeland er in de toekomst uit zal zien. Iedereen die in Zeeland iets doet waarbij van de omgeving gebruik gemaakt wordt krijgt er mee te maken.

Tijdens een speciale online ledenbijeenkomst van VNO-NCW Zeeland op 18 maart is de opzet en het belang van de visie voor ondernemers in Zeeland toegelicht. Tevens zijn de aandachtspunten en zorgen met betrekking tot de visie behandeld, waarna in break-out sessies specifieke thema’s zijn besproken. De gezamenlijk input van de leden en het regiobestuur van VNO-NCW Zeeland zal worden teruggekoppeld aan de Provincie Zeeland.

Strategische thema’s

In de deelsessies met de leden is ingezoomd op drie strategische thema’s waar leden hun input op konden geven. Er is veel besproken, waarvan hier een korte impressie:

1. Uitstekend wonen en leven in Zeeland: zorg voor meer aanbod

Hierbij kwam onder meer aan de orde dat naast wonen en leven ook werken nadrukkelijk moet worden benoemd. Tevens waren de aanwezigen het er over eens dat in de komende periode de woningbouw aangepakt moet worden. Andere punten die genoemd werden waren het eenzijdige imago van Zeeland, de verbetering van de bereikbaarheid van de provincie en van Zeeuwse kernen, en een versterking van het onderwijs op alle niveaus.

2. Een duurzame en innovatieve economie / een klimaatbestendig en CO2 neutraal Zeeland: een kritisch geluid

De centrale ligging van Zeeland zou beter vermarkt moeten worden. Van belang is dat wij dan ook de samenwerking met omliggende regio’s als Vlaanderen, Noord-Brabant en Zuid-Holland moeten versterken. Er zijn kansen voor het Zeeuwse bedrijfsleven ook op het terrein van circulariteit, en er moet worden geïnvesteerd in ruimte en infrastructuur die de zo belangrijke energietransitie van de industrie maar ook het MKB mogelijk maakt.

3. De Zeeuwse arbeidsmarkt: lange termijn commitment van alle partijen nodig

Ondanks dat er behoorlijke verschillen zijn per sector, is er nog steeds een tekort aan arbeidskrachten. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol maar ook het aantrekken van werknemers van buiten Zeeland. Samenwerking met Vlaanderen biedt daarbij kansen. In dit kader werd ook een leven lang leren genoemd en het betrekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zeeland moet worden gepositioneerd als aantrekkelijke regio om te wonen, leren en werken.

De uitvoering monitoren

Er zijn veel onderwerpen behandeld. Het bestuur van VNO-NCW Zeeland zal, mede op basis van de feedback van de leden, een reactie sturen aan de provincie. Ons doel is een ambitieuze en werkbare Omgevingsvisie die inzet op een nog sterker en mooier Zeeland met ruimte voor duurzame groei, van het aantal inwoners en bedrijvigheid.

De komende maanden zal de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 worden vastgesteld. VNO-NCW Zeeland zal deze blijven volgen en de uitvoering van de visie en daaraan verwante plannen monitoren.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement