Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Zeeuwse Omgevingsvisie | Ledenraadpleging

18 maart 2021 | 10.00 - 11.30 | Online

De Zeeuwse omgevingsvisie 2021 is in concept gereed. Een belangrijk document, want het biedt een kader voor iedereen in Zeeland die iets doet waarbij van de omgeving gebruik gemaakt wordt. VNO-NCW Zeeland is betrokken bij dit voorontwerp.

Dit concept leggen we graag voor aan onze leden. Tijdens de interactieve online sessie op 18 maart 2021 halen we input op bij onze achterban om deze input vervolgens terug te koppelen aan provincie Zeeland. Tijdens de sessie word je bijgepraat door een inhoudelijk deskundige. Tevens zal een commissie van ons regiobestuur haar commentaar op de visie terugkoppelen.

Drastische vereenvoudiging van regels

De visie is een strategisch instrument voor de koersbepaling van de provincie tot 2050. Het moet ertoe leiden dat er een drastische vereenvoudiging van provinciale regels komt. Daarbij vormt de Zeeuwse Omgevingsvisie een kader voor de gemeentelijke Omgevingsvisies, die tussen 2021 en 2024 van kracht worden. Hiermee is het een belangrijk kader voor iedere Zeeuwse ondernemer.

Hier vind je meer informatie over de onderdelen A en B van de visie. Het is een lijvig document. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om het (in z’n geheel) door te nemen, weet dan dat je tijdens de sessie wordt bijgepraat door een inhoudelijk deskundige. Tevens zal een commissie van ons regiobestuur haar commentaar op de visie terugkoppelen.

4 thema’s

Dit zijn de vier thema’s, waarover we graag in gesprek gaan tijdens deze bijeenkomst:

  • uitstekend wonen en leven in Zeeland
  • landschappelijke inrichting
  • de Zeeuwse arbeidsmarkt
  • een klimaatbestendig en CO2 neutraal Zeeland

Datum en tijdstip

donderdag 18 maart 2021
10.00 – 11.30 uur
Online sessie

Aanmelden

Meld je aan via Chantal de Jonge, jonge@vnoncwbrabantzeeland.nl.
Enkele dagen voorafgaand aan de sessie ontvang je een bevestiging met de online vergaderlink. 

Programma

  • Opening door Erik van Oosten regiomanager VNO-NCW Zeeland
  • Toelichting op de Omgevingsvisie Zeeland door Jan van Mourik manager belangenbehartiging VNO-NCW Brabant Zeeland
  • Terugkoppeling van het regiobestuur van VNO-NCW Zeeland
  • Break-out sessies per thema
  • Plenaire terugkoppeling en afronding

Ben je niet in de gelegenheid om deze bijeenkomst bij te wonen, maar wil je wel graag jouw mening delen over de Zeeuwse Omgevingsvisie? Mail jouw input uiterlijk 18 maart a.s. naar Chantal de Jonge: jonge@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement