Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Bedrijfsleven positief over regionale samenwerking woningbouwopgave ‘Goed als provincie en Rijk dat daadwerkelijk gaan doen’

Brabantse werkgevers zijn positief over de samenwerking met stedelijke regio’s bij de planvorming voor de woningbouwopgave. Dat blijkt uit een brief van werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland die zij naar de provincie Noord-Brabant en alle gemeenten in Brabant stuurde. ‘Onze visie,  ondernemen voor brede welvaart, betekent dat we ons ook bezighouden met maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, natuurontwikkeling en ruimte voor bedrijventerreinen,’ aldus werkgeversvoorman Eric van Schagen. Als triple helix-partner was VNO-NCW Brabant Zeeland actief betrokken bij het opstellen van de zogenoemde verstedelijkingsstrategieën van Brabantse stedelijke regio’s. Hierover maakt de Provincie Noord-Brabant binnenkort afspraken met Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. De werkgevers vinden het belangrijk samen te blijven optrekken in deze volgende stap van besluit- en planvorming.

Woningtekort werkt personeelstekort in de hand

VNO-NCW Brabant Zeeland werkt sinds jaar en dag actief samen met gemeenten in de verschillende regio’s om concrete plannen te maken voor de woningbouw, bereikbaarheid, werklocaties en natuurontwikkeling.

Van Schagen: 'Er is momenteel een groot tekort aan arbeidskrachten en het gebrek aan woningen werkt zeer belemmerend om dit op te lossen. De opgave is groot en moet snel aangepakt worden. We zijn dan ook positief dat de verschillende stedelijke regio’s West-Brabant West, Stedelijke regio Breda-Tilburg en Brainport ons actief hebben betrokken bij het opstellen van de visie op de woningbouw. Het zou goed zijn als de provincie en het Rijk dat ook doen.'

Pak ook politiek gevoelige dossiers op

In hun brief doen de werkgevers nog enkele verdere aanbevelingen. Zo is er nog onvoldoende ruimte voor politiek gevoelige dossiers, zoals woningbouw voor arbeidsmigranten of studenten. En  de ontwikkeling van bedrijventerreinen blijft onderbelicht in de verstedelijkingsakkoorden. ‘Brabant heeft een groot tekort aan bedrijventerreinen. Terwijl we hier wel woningen bij gaan bouwen, zien we dit nog niet terug in de te ontwikkelen werklocaties. Graag gaan we met de provincie in gesprek om versneld nieuwe en bestaande terreinen te ontwikkelen,’ vervolgt van Schagen. De werkgevers kaarten ook andere maatschappelijke problemen aan, zoals het fileprobleem, het doorbreken van de stikstofimpasse en netcongestie.

Bestuurlijk Overleg Leefomgeving

De brief van VNO-NCW Brabant Zeeland komt voorafgaand aan het bestuurlijk overleg over de leefomgeving, dat binnenkort door Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening De Jonge en de Provincie Noord-Brabant wordt gevoerd. Het belangrijkste thema de komende jaren is het aantal extra te bouwen woningen in Brabant. In totaal moeten ongeveer 150.000 woningen gebouwd worden tot 2030 verdeeld over vier stedelijke regio’s, namelijk Brainport, Stedelijke regio Breda-Tilburg, West-Brabant West en Stedelijke regio ’s-Hertogenbosch-Oss.

Vragen?

Vragen over dit onderwerp kunt u richten aan Paul Teeuwen, belangenbehartiger infrastructuur en ruimte, via
teeuwen@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 – 45 82 94 47

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement