Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Streep door bedrijventerrein Brainport-Oost flinke tegenvaller voor ondernemers

De Gemeenteraad van Someren boog zich eind november over de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Brainport-Oost, een gebied van 150ha op het grondgebied van Helmond en Someren. “Het is momenteel scherven rapen”, luidde de reactie van de teleurgestelde VNO-NCW Helmond-Peel-voorzitter Joost Eijsbouts in het Eindhovens Dagblad de dag erna. Ondanks een krachtig pleidooi van VNO-NCW Brabant Zeeland namens het voltallige regionale bedrijfsleven, wees Someren de plannen af. Een oplossing voor het ruimteprobleem voor het bedrijfsleven in deze regio is voorlopig niet in zicht.

 Terug in de tijd

Het besluit van Someren plaatst de regio een paar jaar terug. Een hard gelag voor de ondernemers die ruimte nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. De besturen van VNO-NCW Helmond-Peelregio en Brainport beraden zich over vervolgstappen, want deze situatie is onhoudbaar. Het vestigingsklimaat in de regio wordt nu al jarenlang negatief beïnvloed door een ruimtekort in Brainport.

Wel erkenning, geen opvolging

VNO-NCW Brabant Zeeland ziet een trend, waarbij zowel het Rijk, de provincie Brabant en in dit geval de gemeenten in Brainport stuk voor stuk de noodzaak van nieuw bedrijventerreinen erkennen en uitspreken, maar vervolgens onmachtig zijn dat te vertalen in concrete plannen. Veel van bij VNO-NCW Brabant Zeeland aangesloten bedrijven zijn gevestigd op een bedrijventerrein. Deze terreinen, die in totaal 2% van de ruimte van Brabant beslaan, bieden direct werk aan 40% van de werkenden en indirect aan nog veel meer mensen. Het zijn kortom belangrijke terreinen voor de Brabantse brede welvaart.

Regiefunctie van de provincie noodzakelijk

In januari 2023 trok VNO-NCW Brabant Zeeland al eens aan de bel over het tekort aan bedrijventerreinen. Dat geldt voor heel Nederland, maar in versterkte mate voor Brabant en zeker de Brainportregio. In een behoefteraming door Stec Groep in opdracht van de provincie Brabant maakte, ligt de totale behoefte in Brabant tot 2030 ligt tussen de 340 en 700 hectare. Die raming moet worden vertaald in plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Er is een sterke regiefunctie van de provinciale overheid noodzakelijk

500.000 Brabanders

In totaal werken ruim 500.000 Brabanders op een bedrijventerrein, goed voor 40% van de werkgelegenheid in de provincie. Ondernemers geven aan vooral meer ruimte nodig te hebben om door te groeien, om zich te vestigen binnen het ecosysteem van de regio en extra ruimte nodig te hebben om hun bedrijf te verduurzamen. VNO-NCW Brabant Zeeland roept de provincie en de subregio’s, West-, Midden-, Noordoost- en Zuidoost-Brabant op om actief beleid te voeren en versneld meer ruimte te ontwikkelen, op zowel korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met onze belangenbehartigers:

Jan van Mourik, manager belangenbehartiging en lobbyist milieu en duurzaamheidJan van Mourik, manager belangenbehartiging, milieu en duurzaamheid
mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 – 25 05 15 09

 

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement