Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Toevoegen transitieagenda eerste stap naar strategische en robuuste langetermijnoplossing voor de wegenstructuur in Helmond

VNO-NCW Helmond/De Peelregio en VICH zijn blij dat de lobby voor enkele belangrijke wijzingen in de Helmondse Mobiliteitsvisie 2040 heeft geresulteerd in het toevoegen van een zogenoemde Transitieagenda. ‘Maar we blijven erop hameren dat een strategische en robuuste langetermijnoplossing voor de wegenstructuur in Helmond en de regio cruciaal is.’  

Afgelopen half jaar sprak VNO-NCW Brabant Zeeland zich meerdere malen uit tegen de verkeersvisie met brieven en inspraakreacties. De inspraak op 12 september jl. leidde uiteindelijk tot het voorlopig gewenste resultaat in de vorm van een tranisitieagenda. De vereniging pleitte tijdens de inspraak dat de gemeente een trekkersrol heeft in de regio en daar actief beleid op moet voeren.

Randvoorwaarden

De transitieagenda stelt als voorwaarde dat vóórdat de Kasteeltraverse wordt afgeschaald, aan bepaalde randvoorwaarden moet zijn voldaan. Concreet betekent dit een verbreding van de N279 en A67 én een robuust alternatief voor de kasteeltraverse, die geen reistijdverlies oplevert. Rik Derksen, belangenbehartiger infrastructuur en ruimte bij VNO-NCW Brabant Zeeland: ‘Daarmee is voorkomen dat de Kasteeltraverse zonder flankerend beleid wordt afgeschaald en hebben we scherp gesteld dat bij een duurzame groei van Helmond als stad, ook ruimte moet zijn voor de auto als gebruiksmiddel. Ondanks dat we blij zijn met deze aanpassingen, zijn de belangrijke verkeerscorridors in en rondom de stad nog steeds niet aangepakt. We blijven daarom druk zetten voor een betere bereikbaarheid van stad en regio.’

Autoluw Helmond

De Helmondse nota is een visiedocument voor 2040. Deze leidde tot veel weerstand in Helmond, zowel bij ondernemers als inwoners, en daarbuiten bij buurgemeenten. Het richt zich vooral op de inzet van duurzame mobiliteit, gedragsverandering en het autoluw maken van het centrum. Met name het autoluw maken van de stad is omstreden, omdat voorgesteld wordt om de Kasteeltraverse te knippen/knijpen en het parkeren in de stad aan banden te leggen.

Goede cijfermatige onderbouwing ontbreekt

Onze voornaamste bezwaren tegen de visie zijn het ontbreken van een goede cijfermatige onderbouwing en gelden om de visie tot uitvoering te brengen, maar ook de grote mate van wensdenken die aan de nota ten grondslag ligt, vanuit de hoop dat meer gebruik van het OV en de fiets tot een grote daling van het autogebruik leidt. Tot slot ontbreekt het aan een visie op de regionale verkeerafwikkeling waarbinnen de Kasteeltraverse nu nog een cruciale rol vervult. Helmond richt zich in de visie vooral op het weren van de auto in haar eigen stad en gaat hierbij voorbij aan de doorstroomfunctie van de Kasteeltraverse voor de rest van de regio.

Jan van Mourik, manager belangenbehartiging en lobbyist milieu en duurzaamheid

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Midas de Rooij, regiomanager VNO-NCW Brainport, via rooij@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement