Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

“Door stikstofregels blijven cruciale verbeteringen van wegen onuitgevoerd en wordt onze bereikbaarheid slechter”

Door stokkende stikstofwetgeving en personeelstekorten blijven cruciale verbeteringen van nationale wegen onuitgevoerd en wordt onze bereikbaarheid alleen maar slechter. Dat is de uitkomst van de jaarlijkse Bestuurlijke Overleggen MIRT, waarin het Rijk en de provincies afspraken maken over regionale investeringen in infrastructuur. Omdat deze verbeteringen door de stikstofimpasse blijven liggen, heeft het Rijk besloten om het hiervoor reeds gereserveerde budget elders in te zetten. In Brabant gaat het onder meer om de reeds geplande verbreding van de A2 Deil-Vught, de A58 Annabosch-Galder, de A58 Tilburg – Breda en de A67. Besluitvorming over alternatieve oplossingen voor deze knelpunten laat nog tot zeker 2024 op zich wachten. Nergens stijgt het aantal files zo hard als in Brabant. Richting de verkiezingen op 22 november is bereikbaarheid dan ook een van de speerpunten voor de ondernemersvereniging.

Investering in infrastructuur is investering in economie

Nota bene op de dag dat bekend wordt dat Nederland na drie kwartalen economische krimp officieel in een recessie verkeert, werd duidelijk dat de Rijksoverheid amper investeert in de bereikbaarheid van Nederland. Werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland is uiterst ontevreden dat het Rijk daarmee de slechte bereikbaarheid van met name de provincie Brabant in stand houdt. De huidige economische situatie zou juist reden moeten zijn om te investeren in de bereikbaarheid van het land vinden de ondernemers.

“Nu het economisch de verkeerde kant op gaat, verwachten we van de overheid dat zij juist extra investeert. Een investering in de bereikbaarheid van Nederland stimuleert de economie.”

Stikstofgijzeling

VNO-NCW Brabant Zeeland betreurt dat het kabinet zich blijft verschuilen achter de zelfgecreëerde stikstofimpasse en daarmee verzuimt de noodzakelijke investeringen in de verbetering van de infrastructuur te doen. Dat naast diverse ondernemers, nu ook de Rijksoverheid gehinderd wordt door de stikstofregels, laat volgens de ondernemersvereniging zien hoe belangrijk het is ons land deze impasse, die nu al jaren duurt, doorbreekt.

 Jaarlijkse afspraken tussen Rijk en regio

VNO-NCW Brabant Zeeland reageert op de uitkomsten van de Bestuurlijk Overleggen MIRT, wat staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport. In dit jaarlijkse overleg maken provincies afspraken met het Rijk over de Rijksinvesteringen in de regio. Ondanks de ontevredenheid van de ondernemers bij de herprioritering, zijn ze tevreden dat er enkele miljoen beschikbaar komt voor het Zeeuwse openbaar vervoer, de investeringsbereidheid in goederenknooppunten Tilburg en Moerdijk én een financiële bijdrage van het Rijk aan het Eindhovense busstation.

Vragen of meer informatie?

Neem contact op met onze belangenbehartigers:

Jan van Mourik, manager belangenbehartiging en lobbyist milieu en duurzaamheidJan van Mourik, manager belangenbehartiging, milieu en duurzaamheid
mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 – 25 05 15 09

 

 

Infrastructuur en ruimte
Rik Derksen, belangenbehartiger Infrastructuur en ruimte

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement