Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

VNO-NCW en LTO vragen Kamer om economisch perspectief in stikstofcrisis

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het belang van de economie in de stikstofdiscussie. VNO-NCW en LTO verzochten de Kamer in aanloop naar dit debat om de economie ontwikkelruimte te gunnen en ondernemers perspectief te bieden. Nog teveel projecten liggen stil, omdat ze door de stikstofcrisis geen benodigde milieuvergunning kunnen krijgen.

Het bedrijfsleven en de landbouw zijn het er over eens dat het huidige wetsvoorstel onvoldoende ruimte biedt voor economisch herstel. Juist nu we als samenleving moeten herstellen van de coronacrisis, kunnen we de economie niet op deze manier inperken. Er moet daarom snel een drempelwaarde komen, zodat projecten met een kleine of tijdelijke uitstoot meteen verder kunnen. Daarbij moet de balans tussen ambitie en haalbaarheid zorgvuldig worden bewaakt.

Daarnaast moet de Kamer erkennen wat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in december 2019 al voorrekende: we kunnen stikstofgevoelige natuurgebieden niet in stand houden door alleen onze eigen uitstoot weg te nemen. Als we het niet op Europees niveau af kunnen stemmen, is de ambitie om in 2040 elk natuurgebied onder de drempelwaarde te krijgen op voorhand onhaalbaar.

Het rapport van de Commissie Remkes biedt veel aanknopingspunten die VNO-NCW Brabant Zeeland al eerder benoemde in haar publicatie “Stikstof: Weg uit de impasse”. Het onderscheid tussen ammoniak en stikstofoxiden, de inzet op actief natuurherstel, het investeren in meetapparatuur en de aandacht voor meststromen waren allemaal adviezen die wij al eerder gaven. We zijn in veel opzichten dan ook positief over het advies van Remkes.

We missen echter wel de urgentie waar het gaat om de economie. De Commissie Remkes geeft veel goede adviezen over hoe we onze ambities kunnen verwezenlijken, maar scherp ook de ambities nog verder aan. Dat is logisch, omdat de Commissie adviseert vanuit een specifieke opdracht met een duidelijk kader. Het is nu aan de Tweede Kamer om te zeggen wat ondernemers zo graag willen horen: dat er een grens is aan wat we op gaan offeren om onze stikstofdoelen te halen. Het gevoel van “koste wat kost” dat nu heerst, veroorzaakt niet alleen onrust in de samenleving, maar ondermijnt ook het draagvlak voor gedegen natuurbeleid.

VNO-NCW Brabant Zeeland opende eerder al een meldpunt voor ondernemers die problemen ervaren door de stikstofcrisis.

18.06.2020

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement