Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

“Nieuwe stikstofuitspraak legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting” | Reactie op uitspraak Raad van State

“Het kabinet moet nu echt voortvarend en daadkrachtig in actie komen.” Dat zegt VNO-NCW Brabant Zeeland in reactie op de uitspraak van de Raad van State op 2 november inzake het project Porthos. De uitspraak betekent de zoveelste dramatische plotwending in de slechte film die het stikstofdossier inmiddels is geworden en legt onze economie en de energietransitie in feite aan de ketting. Voor zowel burgers als bedrijven heeft dit grote gevolgen. Om ontwikkelruimte op stikstofgebied te creëren is een juridisch houdbare oplossing nodig, zodat bouwactiviteiten (woningbouw, wegenbouw, industrie) door kunnen gaan.

Omroep Brabant, 2 november 2022 – Werkgevers en provincie na stikstofuitspraak: ‘Economie aan de ketting’

Woningbouw en klimaatdoelstellingen nog verder onder druk

Mocht er na deze uitspraak überhaupt nog vergunningverlening mogelijk zijn, dan is die dermate complex en beperkend dat bouwprocedures vele malen langer gaan duren en vergunningstrajecten veel complexer worden. Gevolg is bovendien dat veel woningbouwprojecten in ons land hiermee op losse schroeven komen te staan, waardoor het oplossen van de woningnood ernstig in gevaar komt. Ook het behalen van onze klimaatdoelstellingen komt onder nog grotere druk te staan. Eerder bleek al dat de schade door vertraagde of uitgestelde projecten vanwege de stikstofcrisis maar liefst 28 miljard betrof en dit bedrag zal vanwege de uitspraak met vele tientallen miljarden euro’s oplopen.

Het kabinet moet nu voortvarend in actie komen om de uitstoot van stikstof in ons land terug te brengen, zodat de noodzakelijke ruimte voor nieuwe economische activiteiten ontstaat. Een aanzet daarvoor is al gedaan door minister van der Wal in haar stikstofbrief dit voorjaar, waarin zij het beleid op het gebied van stikstofdioxide in het klimaatbeleid opneemt en koppelt aan CO2-reductie Hierdoor is stikstofreductie al in gang gezet.

Versneld stikstof reduceren is enige oplossing

De Raad van State geeft aan dat de enige oplossing is dat we zo snel mogelijk en zonder vrijblijvendheid tot stikstofreductie moeten komen en dat alle partijen daar een evenwichtige bijdrage aan moeten leveren. Een deel van die reductie kan dan benut worden voor vergunningverlening. Het huidige beleid is daarvoor ontoereikend. Het kabinet moet daarom voortvarend en daadkrachtig met een juridisch houdbaar kader komen voor deze enorme problematiek. Dit moet bovendien worden afgestemd met Brussel. Het kan niet zo zijn dat we terecht onze handtekening zetten onder Europese klimaatplannen maar tegelijkertijd geen ruimte kunnen krijgen om ze uit te voeren.

Vragen over dit bericht kunt u richten aan Jan van Mourik, manager belangenbehartiging

mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06-25051509

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement