Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

VNO-NCW blij met goedkeuring Raad van State voor Porthos project

Op 16 augustus heeft de Raad van State goedkeuring verleend aan het Porthos project. Porthos is een project waarbij CO2 van de industrie van de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Daarmee is dit een belangrijk uitspraak: niet alleen helpt het ons land de klimaatdoelstellingen te halen, ook geeft de Raad van State ruimte om projecten die (tijdelijk) tot uitstoot van stikstof leiden toch doorgang te laten vinden.

Geen significante gevolgen

Volgens de uitspraak is op basis van objectieve gegevens aangetoond dat in dit geval is uitgesloten dat delen van omliggende natuurgebieden daarvan “significante gevolgen” ondervinden. De beoordeling van de stikstofgevolgen is bovendien op basis van de juiste uitgangspunten en met “de vereiste diepgravendheid” verricht. Er is dus voldaan aan de eisen van het natuurbeschermingsrecht. De start van het Porthos project werd eerder tegengehouden, omdat men gebruik wilde maken van de zogeheten bouwvrijstelling van de stikstofuitstoot. Dat wees de Raad van State destijds af.

Vergunningstop

Sinds 2019 verkeert Nederland in een ‘stikstofimpasse’, als gevolg waarvan vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming sterk onder druk is komen te staan. De provincie Brabant kondigde eerder dit jaar zelfs een vergunningstop af. Tal van bouw- en infraprojecten zijn daardoor niet langer mogelijk. De uitspraak van de Raad van State in het Porthos project biedt nu wat meer ruimte, al is daarvoor wel steeds een ecologische toets naar de gevolgen van een project voor de natuur in Natura 2000 gebieden nodig.

Inventarisatie ontwikkelruimte

VNO-NCW Brabant Zeeland inventariseert deze zomer de gewenste ontwikkelruimte van het Brabantse bedrijfsleven. Deze zal worden ingediend in het formatieproces voor het nieuwe college van GS van Brabant. Uiteraard zal daarbij worden gerefereerd aan de Porthos-uitspraak van de Raad van State. Het is VNO-NCW Brabant Zeeland al langer een doorn in het oog dat de stikstofimpasse alle bouw- en infraprojecten treft, ongeacht de omvang van de overschrijding en ongeacht de eventuele bijdrage van een project aan de energietransitie. In onze ogen moet de wet- en regelgeving rond de uitstoot van stikstof worden aangepast

Jan van Mourik, manager belangenbehartiging en lobbyist milieu en duurzaamheid

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Jan van Mourik, manager belangenbehartiging, via mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06 – 25 05 15 09

 

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement