Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Oproep gezamenlijk bedrijfsleven: “Zonder file van Nijmegen naar Eindhoven”

Pak de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen als gehele corridor aan. Die oproep doen VNO-NCW Brabant Zeeland, VNO-NCW Midden, evenofenedex en TLN namens ondernemers in die regio. Zij doen de oproep in een door verschillende partijen getekende propositie die het Bestuurlijk Overleg MIRT vandaag (21 november 2019) van hen ontvangt. Alleen deze totaalaanpak kan ervoor zorgen dat de fileproblemen op de gehele corridor worden verholpen.

 Propositie: Van losse kralen naar sterke corridor

Slagader van de regio
Het bedrijfsleven gaat er vanuit dat de minister deze ‘corridorstrategie’ omarmt en geld vrijmaakt om het hele traject te verbreden. De verwachting is bovendien dat de beide provincies mee investeren in deze corridoraanpak. Ook verbetering van onder andere vrachtwagenparkeerplaatsen behoort tot de wensen binnen deze aanpak. Het uiteindelijke doel is om tot een bovenregionaal woon-, leef- en ondernemingsklimaat te komen met de A50 als slagader van de regio.

Doorstroom bevorderen
De A50 is een van de belangrijkste verbindingen tussen de belangrijke economische centra in Zuid- en Oost-Nederland. De weg verbindt de hightech maak- en kennisindustrie uit Eindhoven via de logistieke en foodindustriesectoren in Meijerijstad, Uden en Oss met de healthcare sector in Nijmegen. Alleen deze integrale aanpak van de A50 bevordert de doorstroom van goederenvervoer en het zakelijke personenvervoer.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is een uitvoeringsprogramma van de rijksoverheid. Het omvat projecten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onder het MIRT vallen grote projecten, zowel van de nationale overheid als van lagere overheden. Het MIRT wordt elk jaar bij de begroting in september gepubliceerd. Daarna volgt de begrotingsbehandeling en de bestuurlijke overleggen (BO-MIRT) met de regio’s.

Omroep Brabant: ‘Stop die stikstofgekte, verbreed de A50’, bedrijven en overheden willen actie >
Omroep Brabant: A50 vanaf Paalgraven verbreed: rijk en provincies betalen ruim 100 miljoen euro >
Brabant Nieuws >
Eindhovens Dagblad: Eindhoven geen 105 miljoen voor verkeersproblemen maar slechts 5 miljoen >

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met:
Rik Derksen, belangenbehartiger Infrastructuur en ruimte, via e. derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl of t. (013) – 205 00 30

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement