Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Werkgeversvereniging VNO-NCW Brabant Zeeland: “Nieuwe regering neemt bedrijfsleven zeer serieus”

 “We zien een hooflijnenakkoord dat voldoende kansen biedt voor herstel van het ondernemingsklimaat. Het belang van ons bedrijfsleven wordt door deze regering zeer serieus genomen, dat is uitermate positief”, zegt Eric van Schagen, voorzitter van VNO-NCW Brabant Zeeland, in een eerste reactie. “We zijn blij dat de formerende partijen tot een akkoord zijn gekomen. Dat was nodig om de problemen die te lang vooruitgeschoven zijn aan te pakken. Wat ondernemers nu nodig hebben is het omzetten van woorden in daden”. 

 Tevreden over hoofdlijnen

“Hoewel het straks aankomt op de uitwerking van de maatregelen, zijn we op hoofdlijnen tevreden over het akkoord”, vervolgt Van Schagen. “De partijen geven kaders voor oplossingen waar ondernemers aan toe zijn.” Zo staat beschreven dat er wordt ingezet op herstel van het Nederlands ondernemingsklimaat en onze internationale concurrentiepositie prioriteit krijgt. Een concreet voorbeeld is het pleidooi voor een level-playing-field voor de energieprijs, zodat we in Nederland niet méér betalen dan in omliggende landen. Daarnaast wordt het behoud van het bedrijfsleven in Nederland genoemd, waaronder het belang van prioriteit voor onze maakindustrie. Ook worden recente overhaaste besluiten over lastenverzwaringen voor ondernemers terecht teruggedraaid.

Woorden in daden omzetten

Andere onderdelen die kunnen rekenen op steun vanuit het bedrijfsleven zijn de investeringen in woningbouw en infrastructuur, met name de ambitie om zeventien gepauzeerde projecten weer op te pakken. Het akkoord is daarnaast kritisch ten aanzien van de invoering van zero-emissie zones. Hoewel de invoering van de zones een gemeentelijk besluit is, is het goed dat de zorgen van ondernemers worden erkend. Ook het voornemen om de stikstofkaders te verruimen is positief. Daarnaast willen de partijen (meer) werken aantrekkelijker maken door het aanpakken van het belasting- en toeslagenstelsel. “Prima maatregel, onze achterban vraagt al jaren om perspectief op deze onderdelen”, zegt Van Schagen. “Maar ook hier graag woorden in daden omzetten. Waar zeker daadkracht geboden is, is netverzwaring om te voorkomen dat het overvolle stroomnet steeds meer projecten in Nederland stillegt.”  

Uitwerking belangrijk

Meer twijfels heeft de ondernemingsvereniging over het onderdeel studiemigratie en expats. “Zo vraagt het selectiever omgaan met studiemigratie om het maken van juiste keuzes in de uitwerking. In de Brainportregio kunnen internationale ondernemingen zich niet permitteren om zich te onttrekken aan de wereldwijde ‘war-on-talent’. Ook in de agrarische sector, de bouw en de logistiek blijven arbeidskrachten uit andere landen essentieel. Ook het voornemen van de partijen om vaste arbeidsrelaties te stimuleren heeft consequenties waarover goed moet worden nagedacht. Dit zal bijvoorbeeld betekenen dat werkgevers op een andere manier wendbaarheid moeten organiseren om te kunnen reageren op marktschommelingen. Uiteraard treden wij graag op als gesprekspartner bij de vertaling van deze plannen naar werkbaar beleid.”

Stabiele ministersploeg

Het is belangrijk dat er een stabiele ministersploeg komt die uitvoering kan geven aan de genoemde ambities. Van Schagen: “Het is van belang dat ondernemers weten waar zij aan toe zijn. De afgelopen jaren heeft de politieke verdeeldheid geleid tot onzekerheid. We hebben gezien dat dit direct effect heeft op de investeringen die bedrijven doen in ons land.”

Jan van Mourik, manager belangenbehartiging en lobbyist milieu en duurzaamheid

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Jan van Mourik, manager belangenbehartiging, via mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement