Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

‘Stilvallen investeringen zet verdienvermogen onder druk’

VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich zorgen over het afnemend verdienvermogen van de Nederlandse economie. ‘Ons verdienvermogen bepaalt in hoeverre we als land in staat zijn om nu én in de toekomst op een verantwoorde manier voldoende geld te verdienen. Met dat geld betalen we bijvoorbeeld onze agenten, leraren of de bijstand. Investeringen van bedrijven zijn de motor onder ons verdienvermogen en juist die investeringen zien we stilvallen.’ Dat schrijven de ondernemersorganisaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar debat over het ‘verdienvermogen van Nederland.

Ondernemingsklimaat bepaalt verdienvermogen

VNO-NCW en MKB-Nederland zien dat de teruglopende investeringen ons (toekomstig) verdienvermogen steeds verder onder druk zet en wijzen op het belang van een goed ondernemings- en investeringsklimaat om het tij te keren. ‘Inmiddels gaan er meer investeringen Nederland uit, dan dat erin komen. De vraag die we ons daarom moeten stellen is hoe aantrekkelijk we als land nog zijn voor – nieuwe én bestaande – bedrijven om te ondernemen en de investeren. En als we naar de stand van ons ondernemings- en investeringsklimaat kijken, zien we dat steeds meer seinen op rood staan.’

Scheuren in het ondernemingsklimaat

Al in 2021 constateerden de ondernemersorganisaties dat er op cruciale onderdelen sprake is van ‘betonrot’ en uitte het bedrijfsleven samen met een grote coalitie van wetenschappers en burgemeesters hun zorgen. ‘Uit verschillende recente cijfers blijkt dat een kleine drie jaar later de situatie vooral verder is verslechterd. Zo zijn we op de WIPO-innovatieranglijst gedaald van plek 2 naar plek 7. Ook wijken onze belastingtarieven inmiddels op tal van punten negatief af van het EU-gemiddelde en zien we dat de doorgroei van bedrijven stokt. Sterker nog: de afgelopen jaren zijn er meer bedrijven gekrompen dan gegroeid’, aldus de ondernemersorganisaties. Daarnaast is inmiddels 1/3e van de regels niet werkbaar voor het mkb, zo bleek uit onderzoek van het ministerie van EZK.’

Breng basiscondities op orde

Het structureel versterken van het verdienvermogen vraagt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland om een aanpak langs twee sporen. ‘Allereerst is het belangrijk dat we de zogenaamde ’basiscondities voor investeringen’ op orde brengen. Dit kan door o.a. veel stabieler overheidsbeleid, zonder het steeds veranderen van regels of continu wisselende belastingtarieven. En door niet steeds beleid op beleid te stapelen. En door geen ‘koppen’ op EU-regels te plaatsen.

Investeer in economie van morgen

Het tweede spoort betreft volgens de ondernemersorganisaties het aanjagen van gerichte investeringen in de economie van de toekomst. ‘Dat betekent volop investeren in kennis en technologieontwikkeling, om te zorgen dat ook in de toekomst nieuwe ASML’s en Adyen’s opstaan. Maar het betekent ook dat we volop moeten inzetten op het digitaliseren van onze economie (denk aan investeringen in 5- en 6G) en het digivaardig maken van onze (toekomstige) beroepsbevolking.’

Bedrijfsleven onderdeel oplossing

In hun Kamerbrief doen VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal concrete voorstellen. ‘Het bedrijfsleven wil daarbij nadrukkelijk onderdeel zijn van de oplossing en staat klaar om hier een bijdrage aan te leveren’, aldus de ondernemersorganisaties.

Lees hier de hele Kamerbrief >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement