Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Zo voorkomt u een hogere belastingdruk | ABAB

Vanaf 2024 wijzigt de belastingheffing voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met een belang van minimaal 5%). Afhankelijk van uw situatie leidt dit tot een verhoging óf een verlaging van uw belastingdruk.

Tekst: Nick Goossens, belastingadviseur ABAB

Belastingheffing

Als de bv dividend uitkeert aan u als aanmerkelijkbelanghouder, dan moet u in box 2 inkomstenbelasting betalen over dit dividend. Het tarief in box 2 is in 2023 26,9%. Dit tarief wordt aangepast: er is voorgesteld om vanaf 2024 een tweeschijvensysteem in de aanmerkelijkbelangheffing te hanteren. In het huidige voorstel leidt dit ertoe dat er jaarlijks 24,5% aanmerkelijkbelangheffing betaald wordt over de eerste € 67.000 aan inkomsten. Voor alles boven de € 67.000 geldt dan een aanmerkelijkbelangheffing van 31%.

Afgaande op het voorstel ligt het omslagpunt waarna de totale belastingdruk hoger wordt op circa € 105.750. Alles wat boven dit bedrag aan u wordt uitgekeerd, leidt tot een hogere heffing dan het tarief in 2023 (26,9%). Het kan dus gunstig zijn om in 2023 een hoger dividend uit te keren om de voorgenomen belastingverhoging voor te zijn.

Een voorbeeld:

Dividenduitkering Belastingdruk 2023 Belastingdruk 2024 Verschil
€ 1.000.000 € 269.000 € 305.345 € 36.345
€ 2.500.000 € 672.500 € 769.645 € 97.145
€ 5.000.000 € 1.345.000 € 1.543.645 € 198.645

Het vervroegd uitkeren van dividend kan dus fiscaal gunstiger zijn. Des te meer nu er een motie is ingediend tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen om het toptarief van 31% naar 33% te verhogen.

Aandachtspunt dividend uitkeren

Eenmaal uitgekeerd dividend dat niet wordt besteed, wordt jaarlijks belast met vermogensrendementsheffing in box 3. Er zijn wel mogelijkheden om het vermogen buiten de vermogensrendementsheffing te houden. Uw belastingadviseur kan u daarbij helpen.

 

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement