Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Hoe werkt uitstel van betaling voor belastingen? | ABAB

Veel ondernemingen ervaren momenteel liquiditeit- en financieringsproblemen. Het is hierdoor niet altijd mogelijk om verschuldigde belasting (tijdig) te betalen. Belastinguitstel biedt mogelijkheden voor belastingschulden die niet op tijd kunnen worden betaald. Als uw onderneming onvoldoende middelen heeft om een belastingaanslag te betalen, kunt u om uitstel van betaling verzoeken. Tijdens het uitstel van betaling ligt de invordering stil. Er worden dan geen invorderingsmaatregelen genomen, tenzij er aanwijzingen zijn dat invorderen in de toekomst onzeker wordt.

Tekst: Nick Goossens, belastingadviseur bij ABAB

Kortdurend uitstel

Er zijn twee vormen van uitstel van betaling, het kortdurend uitstel en de betalingsregeling. Een kortdurend uitstel kunt u bijvoorbeeld voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting aanvragen als de totale openstaande belastingschuld lager is dan € 20.000. Deze uitstelvariant kunt u telefonisch aanvragen als u voldoet aan alle voorwaarden.

Langdurig uitstel

Als u niet aan alle voorwaarden voor kortdurend uitstel voldoet, komt de tweede uitstelvariant in beeld, de betalingsregeling. Uw onderneming moet een betalingsregeling schriftelijk verzoeken. Dit schriftelijke verzoek moet voorzien zijn van ondersteunende stukken en een betalingsvoorstel. De behandeling van het schriftelijke verzoek kan 8 weken duren. Tijdens dit proces ligt de invordering van de belastingschuld stil.

Voorwaarden

Er zijn géén vaste voorwaarden om uitstel van betaling te krijgen. De Belastingdienst zal alle omstandigheden rondom uw onderneming in acht nemen. Er zijn wel situaties waarin uitstel van betaling gebruikelijk is. Dit is bijvoorbeeld als u een bezwaarprocedure voert tegen een belastingaanslag. Ook als u binnen afzienbare tijd een belastingteruggave verwacht, waarmee de verschuldigde belasting kan worden betaald, zult u in de regel uitstel van betaling krijgen. Voor andere situaties die niet expliciet zijn geregeld, moet u onderbouwen waarom u uitstel van betaling nodig heeft. Het is belangrijk dat u aantoont dat u de verschuldigde belasting wel wilt betalen, maar dat dit niet mogelijk is.

De procedure

De beslissing op het verzoek om uitstel van betaling wordt schriftelijk vastgelegd. Als er geen uitstel van betaling wordt verleend kan er administratief beroep worden ingesteld tegen dit besluit. Verder geldt dat er 3% invorderingsrente (4% vanaf 2024) wordt gerekend over het bedrag waar uitstel over wordt verleend. De Belastingdienst kan om zekerheden vragen of andere voorwaarden voor uitstel opleggen. Als de voorwaarden voor uitstel geschonden worden kan uitstel tussentijds worden beëindigd.

Aandachtspunten

Als uw onderneming een rechtspersoon is, dan zijn er additionele aandachtspunten. U moet in dat geval een schriftelijke melding van betalingsonmacht doen zodra u weet dat uw specifieke belastingen niet kan voldoen. Voorbeelden van deze specifieke belastingen zijn de loon- en omzetbelasting, of accijnzen. Als u niet tijdig de betalingsonmacht van uw onderneming meldt kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijk. Zo kunt u als bestuurder aangesproken worden voor de belastingschulden van uw onderneming.

 

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement