Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Verruiming van de lijfrente door Wet toekomst pensioenen | ABAB

Per 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet in werking getreden. Dit heeft ook een belangrijk, gunstig effect op de jaar- en reserveringsruimte voor lijfrentes. Wat verandert er?

Tekst: Erwin de Gram, senior pensioenadviseur bij ABAB

De nieuwe regelgeving geldt voor heel 2023 en zorgt ervoor dat ondernemers, zzp’ers en ook werknemers meer fiscale ruimte krijgen om een (extra) oudedagsvoorziening op te bouwen.

Voordeel van lijfrente ten opzichte van pensioen

Het grote voordeel van een lijfrente ten opzichte van een pensioen is dat een uitkering vanaf de pensioendatum niet altijd levenslang hoeft te zijn. Onder voorwaarden zijn er ook tijdelijke uitkeringen met een minimale looptijd vanaf vijf jaar mogelijk. Daarnaast kunt u in de opbouwfase gebruikmaken van een lijfrenterekening of een beleggingsrecht waarbij bij overlijden het opgebouwde kapitaal ten goede van de erfgenamen komt. Bij een pensioen vervalt het opgebouwde kapitaal bij overlijden voor de pensioendatum meestal aan de pensioenuitvoerder.

Fiscale regels voor lijfrente

De lijfrentepremie is fiscaal aftrekbaar. Hierdoor kunt u de betaalde premie in mindering brengen op uw inkomen en zo belastingvoordeel ontvangen. Als u de lijfrente vanaf de AOW-datum laat uitkeren, dan zijn de uitkeringen wel belast, maar waarschijnlijk tegen een lager tarief omdat uw inkomen lager is.

Wat is er veranderd met de nieuwe pensioenwet?

  • Het opbouwpercentage is verhoogd van 13,3% naar 30%.
  • De maximale jaarruimte is gestegen van € 15.317 naar € 34.550.
  • De in aftrek te brengen franchise blijft in 2023 nog € 13.646, maar zal in 2024 worden aangepast aan de pensioenfranchise van dat jaar € 16.322 (2023).
  • De reserveringsruimte is maximaal € 38.000. Dat was € 8.065 en € 16.130 vanaf tien jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • De reserveringsruimte is tien jaar in plaats van zeven jaar.

De reserveringsruimte voor 2023

Tot 2023 mocht u de niet benutte jaarruimte over de voorgaande zeven jaar gebruiken voor het berekenen van de reserveringsruimte. Sinds 1 januari 2023 is dit opgerekt naar tien jaar. Het maximum dat u aan reserveringsruimte mag afstorten bedraagt € 38.000. Samen met de jaarruimte kunt u dus in 2023 maximaal € 72.550 aan lijfrentepremie betalen.

De verruiming van de jaarruimte kan ervoor zorgen dat zzp’ers en werknemers zonder of met een beperkte pensioenregeling toch voldoende fiscale ruimte hebben om een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen.

 

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement