Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

5 Aandachtspunten internationale btw-regels | ABAB

Voert u diensten of werkzaamheden uit buiten Nederland? Houd dan de internationale btw-regels goed in de gaten. Deze btw-regels kunnen verschillen, afhankelijk van het betreffende land en de aard van werkzaamheden die u verricht. In dit artikel leest u in het kort belangrijke aandachtspunten.

Tekst: Anne Kin, btw-specialist bij ABAB International

#1 De btw-verleggingsregeling

Als u btw moet voldoen in een EU-lidstaat waar u niet gevestigd bent, moet u zich in het algemeen registreren voor de btw in dat land en daar aangifte doen. In bepaalde gevallen kunt u echter gebruikmaken van de btw-verleggingsregeling. U kunt dan de buitenlandse btw verleggen naar de afnemer van de prestatie, als deze een ondernemer is. U hoeft zich dan niet in die lidstaat te registreren voor de btw. Dit geldt echter niet voor alle prestaties. Met name voor lokale goederen leveringen en installatie- en montageleveringen geldt in veel lidstaten geen verlegging van btw. Daarnaast kunnen lidstaten verschillende voorwaarden stellen aan de verleggingsregeling.

#2 Factuurvereisten

Levert u goederen aan ondernemers in andere EU-lidstaten? Dan moet u het buitenlandse btw-nummer van die ondernemer op de factuur vermelden. En u moet de levering opgeven in uw ICP-opgaaf (intracommunautaire prestatie opgaaf). Vermeldt u het btw-nummer niet? Dan mag u het nultarief niet toepassen. Bij dergelijke intracommunautaire goederenleveringen is het verplicht om op de factuur te vermelden dat hiervan sprake is. Daarnaast moet u bij diensten op de factuur vermelden dat de btw is verlegd naar de afnemer.

#3 Aantonen levering over de grens

Wilt u het nultarief toepassen als u goederen intracommunautair levert? Dan moet u kunnen aantonen dat de goederen het land daadwerkelijk hebben verlaten. Vervoert een transportbedrijf de goederen? Dan kunt u het vervoer bijvoorbeeld aantonen met een vrachtbrief. Als u de goederen zelf vervoert, of door uw afnemer laat afhalen, dan moet u in uw administratie andere bewijsmiddelen hebben die het nultarief aantonen. Denk bijvoorbeeld aan een afhaalverklaring.

#4 Buitenlandse factuurvereisten

Ontvangt u facturen uit het buitenland met lokale (buitenlandse) btw? Controleer dan of deze inkoopfacturen voldoen aan de eisen die gelden in het betreffende land. Andere EU-lidstaten kennen mogelijk aanvullende factuurvereisten. Als de facturen niet aan de factuurvereisten voldoen, dan kan mogelijk de aftrek of teruggaaf van btw in dat land worden geweigerd.

#5 Btw bij grensoverschrijdende goederenleveringen met installatie of montage

Let op als u goederen aan EU-lidstaten levert en de goederen aldaar installeert of monteert. Denk daarbij aan voedingsmiddelenmachines, robotarmen, koel- en ventilatiesystemen of opslagsystemen. In die gevallen gelden er specifieke btw-regels. Een dergelijke levering is belast met btw in het land waar u de goederen installeert of monteert. Dit betekent dat u de btw in dat land in rekening moet brengen aan uw afnemer. Veel lidstaten kennen voor dit installatie en montageleveringen geen verleggingsregeling. Dit betekent dat u zich in het betreffende EU-land moet registreren en zelf aangifte moet doen.

Als u dit soort leveringen verricht is het van belang dat u zich vooraf informeert over de specifieke btw-regels in het betreffende EU-land.

Conclusie: check btw-regels over de grens

Het is lastig om als ondernemer van alle btw-regels bij werkzaamheden in het buitenland op de hoogte te zijn. Regels verschillen per land en per prestatie die u levert. Laat u daarom goed informeren over de btw-regels in het betreffende land. Verschillende EU en niet-EU landen handhaven namelijk steeds strenger om ervoor te zorgen dat de btw-regels correct worden nageleefd.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement