Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

MDIEU: subsidie voor duurzame inzetbaarheid | ABAB

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) is een subsidieprogramma dat tot doel heeft organisaties te helpen hun personeel gezond en werkend hun pensioen te bereiken. Het biedt u de kans om actief te werken aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

De MDIEU is een uitvoering van een van de afspraken in het Pensioenakkoord van 2019 tussen de sociale partners en de overheid. Vanaf september 2023 kunnen bedrijven de MDIEU-subsidie aanvragen. Hierdoor kunt u uw plannen voor duurzame inzetbaarheid gedeeltelijk of geheel laten financieren.

Duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden

U kunt de subsidie aanvragen voor activiteiten die medewerkers fysiek en mentaal gezond houden. Daarnaast mag u de subsidie gebruiken om oudere werknemers met zwaar werk, mentaal of fysiek, eerder te laten stoppen. U moet in dat geval óók investeren in duurzame inzetbaarheid tíjdens het werkende leven.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

De MDIEU biedt een subsidiebedrag dat gelijk is aan 50% van de subsidiabele kosten, waarbij het minimale subsidiebedrag € 75.000 is. Er is geen maximumbedrag vastgesteld, zolang de kosten redelijk zijn in verhouding tot de verwachte impact. De aanvraagperiode voor deze subsidie loopt van 1 september tot 30 november 2023.

Welke activiteiten vallen onder de MDIEU?

Om gebruik te maken van de MDIEU-subsidie moeten uw activiteiten aansluiten bij een van de volgende vijf thema’s:

  1. Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.
  2. Het bevorderen van goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap.
  3. Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit.
  4. Het bevorderen van bewustwording bij uw werknemers, zowel op het gebied van duurzame inzetbaarheid als het nemen van eigen regie met betrekking tot hun loopbaan.
  5. Het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

Een MDIEU-traject kan maximaal twee jaar duren.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Om subsidie aan te vragen, moet u eerst een analyse (laten) maken van de knelpunten waarmee uw bedrijf te maken heeft op het gebied van duurzame inzetbaarheid. In het projectplan geeft u vervolgens aan welke activiteiten u wilt uitvoeren om deze knelpunten op te lossen. Het MDIEU-traject vereist diverse expertises, variërend van het maken van een goede knelpuntenanalyse tot het vormgeven van activiteiten en trainingen voor duurzame inzetbaarheid. Bij eerder uittreden moet u ook beschrijven hoe u de pensioenvoorziening gaat organiseren.

Een kans voor uw bedrijf!

Kortom, de MDIEU-subsidie is bedoeld om maatwerkafspraken voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden binnen sectoren en arbeidsorganisaties te faciliteren. Het is een kans voor uw bedrijf om te investeren in duurzame inzetbaarheid en gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden die de MDIEU-regeling biedt. Schakel de hulp in van een subsidie-expert, want het subsidietraject is niet eenvoudig en kost vaak veel tijd.

Joost Snoeijen

HR-adviseur


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement