Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling | ABAB

In de Voorjaarsnota van dit jaar lezen we dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR) mogelijk worden aangepast. Wat zijn de wijzigingen en waar moet u rekening mee houden als u uw bedrijf overdraagt aan de volgende generatie?

Tekst: Rolf Brouwer, senior belastingadviseur bij ABAB

 

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een belangrijk fiscaal instrument dat in Nederland wordt toegepast om de overdracht van familiebedrijven te vergemakkelijken en te bevorderen. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorziet in een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de heffing van schenk- en erfbelasting over uw ondernemingsvermogen als u dat overdraagt aan de volgende generatie. Dit bevordert de continuïteit van de onderneming.

Wat is de doorschuifregeling?

Als u een bedrijf overdraagt, dan kunt u met de doorschuifregeling (DSR) de belastingheffing over de eventuele meerwaarde van uw bedrijf uitstellen. De fiscale winst die u behaalt bij de overdracht wordt niet direct belast. In plaats daarvan wordt de belastingclaim doorgeschoven naar de nieuwe eigenaar, die op een later moment belasting betaalt wanneer hij of zij de onderneming weer verkoopt.

Aanpassingen BOR en DSR

In de Voorjaarsnota worden verschillende fiscale maatregelen voorgesteld om belastingconstructies tegen te gaan, die negatief uit de evaluatie komen. In de nota worden wijzigingen voor de BOR en de DSR voorgesteld, namelijk deze:

  1. Vanaf 2024 zullen onroerende zaken die aan derden worden verhuurd standaard worden beschouwd als beleggingsvermogen in zowel de BOR als de DSR.
  2. Vanaf 2025 zal de vrijstelling in de BOR 100% van de (goingconcern)waarde van de onderneming bedragen tot 1,5 miljoen euro, en 70% voor het deel boven het ondernemingsvermogen. Momenteel ligt de grens op 1,2 miljoen euro en bedraagt het percentage boven die grens nog 83%.
  3. De doelmatigheidsmarges in de BOR en DSR zullen worden afgeschaft. Deze marges zorgen er momenteel voor dat beleggingsvermogen tot 5% van het ondernemingsvermogen wordt beschouwd als ondernemingsvermogen.
  4. Bedrijfsmiddelen die ook buiten de onderneming worden gebruikt, zullen alleen nog worden gekwalificeerd voor het deel dat binnen de onderneming wordt gebruikt in zowel de BOR als de DSR.
  5. Alleen reguliere aandelen met een belang van 5% die volledig meedelen in de winstgerechtigheid en liquidatieopbrengst zullen in de toekomst nog in aanmerking komen voor de BOR en DSR.
  6. De bezits- en voortzettingseisen in de BOR zullen in bepaalde situaties worden versoepeld, terwijl de dienstbetrekkingseis zal worden afgeschaft.
  7. Constructies met de BOR, zoals dubbel gebruik van de regeling en oneigenlijk gebruik door constructies met oudere personen (ook wel rollatorinvesteringen genoemd), zullen worden aangepakt.

Wat te doen?

De Voorjaarsnota 2023 wijst op een duidelijk voornemen de BOR te versoberen. Eind juni worden de resultaten van het vervolgonderzoek naar de mogelijkheden en consequenties gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Als u overweegt in de (nabije) toekomst uw onderneming over te dragen aan de volgende generatie, is het wellicht verstandig niet te lang te wachten. Dit is het juiste moment om (versneld) te kijken naar bedrijfsopvolging en de mogelijke gevolgen van deze voorgestelde wijzigingen te bespreken met uw fiscaal adviseur.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement