Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Wet Arbeidsmarkt in balans: actie vereist! [ABAB]

De wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is van kracht. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 veel is veranderd voor jou als werkgever. Onze partner ABAB zette de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de WAB voor jou op een rij.

Hoge en lage ww-premie

Voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en vast overeengekomen uren betaal je een lage ww-premie. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd betaalt je een hoge ww-premie. Het verschil tussen beide premies bedraagt maar liefst 5%-punt. Om de lage ww-premie te mogen toepassen, is het belangrijk dat uit een schriftelijk document blijkt dat jij en de werknemer ook daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste uren overeen zijn gekomen. Heeft deze schriftelijke vastlegging (nog) niet plaatsgevonden? Dan heb je nog tot 1 april 2020 de tijd dit met de werknemer te realiseren.

Betere arbeidsvoorwaarden voor oproepkrachten

Oproepkrachten die twaalf maanden in dienst zijn, moet je een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uren. Ook moet je oproepkrachten minimaal vier dagen voor de werkzaamheden schriftelijk oproepen. Zeg je binnen vier dagen de werkzaamheden af, dan heeft de werknemer toch recht op het loon dat hij met de werkzaamheden zou hebben verdiend.

Transitievergoeding 1/3e maandsalaris per jaar

De transitievergoeding bij ontslag gaat al gelden vanaf de eerste dag dat een werknemer in dienst is getreden. Voor elk dienstjaar heeft hij recht op een transitievergoeding van 1/3e maandsalaris. De verhoogde transitievergoeding voor oudere werknemers en werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar is met ingang van 1 januari 2020 komen te vervallen.

Maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten in drie jaar

De ketenregeling verandert. Je kunt in drie jaar maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten overeenkomen met jouw medewerker. Om onder de ketenregeling uit te komen moet minimaal zes maanden zitten tussen twee opeenvolgende arbeidscontracten. Bij cao kan die termijn worden verkort tot drie maanden. De driejaarstermijn is per 1 januari 2020 direct in werking getreden. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is ingegaan.

Wijziging ontslaggrond

Je hebt weer een mogelijkheid om ontslaggronden te combineren. Deze cumulatiegrond maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren. Met de nieuwe cumulatiegrond kan de kantonrechter eerder oordelen dat ontslag mogelijk is, waarbij de werknemer wel een 50% hogere ontslagvergoeding kan krijgen.

Compensatieregeling transitievergoeding

Heb je in de periode vanaf juli 2015 een medewerker na twee jaar ziekte ontslagen via het UWV? Of ben je na die periode samen met de medewerker gekomen tot een beëindiging met wederzijds goedvinden? Als je deze medewerker een transitievergoeding hebt betaald of gaat betalen, dan kun je die vergoeding waarschijnlijk (grotendeels) gecompenseerd krijgen van het UWV. Een aanvraag voor compensatie kun je vanaf 1 april 2020 digitaal (met e-herkenning) indienen bij het UWV. De aanvraag moet je binnen zes maanden, gerekend vanaf de laatste betaling aan de medewerker, indienen. Voor ‘oude gevallen’ moet je de aanvraag uiterlijk in september 2020 doen. Na die termijn of datum loop je de compensatie mis. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op compensatie en wat de hoogte daarvan is. Na acht weken mag je de beslissing verwachten. Voor ‘oude gevallen’ is de beslistermijn verlengd naar zes maanden.

Tijd voor actie

De wijzigingen onder de WAB betekenen dat je in actie moet komen en waar nodig het personeelsbeleid moet herzien. Een arbeidsrechtjurist kan jou hierbij ondersteunen.

Met dank aan Geert Rouwet, Senior arbeidsrechtjurist bij onze partner ABAB Accountants en Adviseurs

Klik hier voor een overzicht van alle partners van VNO-NCW Brabant Zeeland

 

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement