Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Voorkom naheffing pensioenpremies door bedrijfstakpensioenfonds | ABAB

Weet u of uw onderneming onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt? Een bedrijfstakpensioen is een collectief pensioenplan voor werknemers in een specifieke bedrijfstak of sector. Controleer dit regelmatig en voorkom vervelende en vooral dure consequenties.  

 Bedrijfstakpensioenfonds

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan, op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een bedrijfstak, deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht stellen. De minister van SZW is verantwoordelijk voor het verlenen, wijzigen of intrekken van een verplichtstelling. Er zijn op dit moment vijftig bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland waar ongeveer 80% van alle werkenden in Nederland verplicht pensioen opbouwen.

Geen premie, wel pensioen

Bedrijfstakpensioenfondsen zijn alert op een verplichte deelname van u als werkgever. Dit komt doordat zij rechten op pensioenaanspraken moeten nakomen, ongeacht of er premies zijn voldaan. Met andere woorden: een werknemer die werkzaam is in de bedrijfstak van het verplicht gestelde pensioenfonds, heeft recht op een pensioenuitkering van het pensioenfonds. Dit geldt ook als zijn/haar werkgever geen premie afdraagt. Ook nabestaanden kunnen een claim neerleggen bij het pensioenfonds.

Om de situatie geen premie/wel pensioen te voorkomen, speurt de afdeling ‘Nieuwe aansluitingen’ van het fonds het Kamer van Koophandel register minutieus af. Ook de informatie die u op uw website plaatst, vormt waardevolle informatie voor deze afdeling.

Natuurlijke momenten voor beoordeling

Er zijn enkele natuurlijke momenten om te beoordelen of u als werkgever onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt:

  • bij het oprichten van de onderneming;
  • bij de overname, fusie of splitsing van de onderneming;
  • bij het voor het eerst inregelen van de loonaangifte in het salarispakket;
  • bij de wijziging of toevoeging van werkzaamheden binnen de onderneming;
  • bij de wijziging in de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds;
  • bij de wijziging van relevante rechtspraak.

Laat u op deze momenten een werkingssfeeronderzoek uitvoeren. U bent als werkgever de partij die dit zelf moet (laten onderzoeken) en het kan zijn dat ook het betreffende pensioenfonds zich op bepaalde momenten bij u meldt om dit te toetsen.

Verjaring premie-incasso bedrijfstakpensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfondsen kunnen niet-betaalde pensioenpremies zonder specifieke verjaringstermijnen opeisen. De algemene verjaringstermijn is vijf jaar, maar in uitzonderlijke gevallen is er een verjaringstermijn van twintig jaar mogelijk. Het bedrijfstakpensioenfonds kan niet alleen de pensioenpremies met terugwerkende kracht eisen, maar daarbovenop ook een schadevergoeding.

Als er een fout wordt geconstateerd, gaat het vaak om forse bedragen. Het bedrijfstakpensioenfonds legt de factuur hiervoor bij u als werkgever neer. Blijft u in gebreke? Dan kan het gevolg bestuurdersaansprakelijkheid zijn.

Periodiek werkingssfeeronderzoek must

Een onderneming is niet statisch. Een fusie, uitbreiding of wijziging van activiteiten kan grote gevolgen hebben voor de opzet van uw pensioenregeling. Verlies daarom uw pensioenregeling niet uit het oog. Het periodiek uitvoeren van een werkingssfeeronderzoek is een must. Of u nu al deelneemt aan een bedrijfstakpensioenfonds, zelf een eigen pensioenregeling heeft of nog geen pensioenregeling heeft, is hierbij niet van belang.

Bart van de Wouw

Senior pensioenadviseur

 

 

 

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement