Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Voorkom belastingrente met voorlopige aanslagen | ABAB

Is het boekjaar van uw onderneming gelijk aan het kalenderjaar? Onderneem dan nu actie om belastingrente te voorkomen. Ook als uw voorlopige aanslag te hoog is.

Tekst: Rolf Brouwer, senior belastingadviseur bij ABAB

Wanneer moet u belastingrente betalen?

De Belastingdienst brengt rente in rekening als de (voorlopige) aanslag te lang op zich heeft laten wachten door toedoen van de belastingplichtige. Blijkt uit een (voorlopige) aanslag dat u vennootschaps- of inkomstenbelasting moet betalen? Dan bent u over dat bedrag mogelijk belastingrente verschuldigd.

Met ingang van 1 juli 2023 berekent de Belastingdienst belastingrente. Dit eindigt op de dag die ligt vóór de dag waarop u de aanslag uiterlijk moet betalen. Dit is zes weken na dagtekening van de aanslag. Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan brengt de Belastingdienst belastingrente in rekening vanaf de eerste dag van de zevende maand die volgt op de afloop van het boekjaar. Legt de Belastingdienst een aanslag binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op? Dan bent u geen belastingrente verschuldigd.

Percentages belasting- en invorderingsrente

Voor de vennootschapsbelasting sluit de belastingrente aan bij het wettelijke rentepercentage voor handelstransacties, met een minimum van 8%. Dit geldt ook voor de bronbelasting op rente en royalty’s. Door stijging van de wettelijke rente voor handelstransacties zou vanaf 1 maart 2023 het rentepercentage 10,5% bedragen. Staatssecretaris van Rij heeft onlangs aangegeven dat deze verhoging voorlopig niet doorgaat. De belastingrente blijft 8%.

Voor de overige belastingen, waaronder de inkomstenbelasting, wordt aangesloten bij het wettelijke rentepercentage voor niet-handelstransacties. Daarbij geldt een minimumpercentage van 4%. Dit is voorlopig ook het percentage dat de Belastingdienst aan belastingrente en invorderingsrente berekent.

Voorkom belasting door tijdig een voorlopige aanslag in te dienen

Moet u voor uw onderneming of als particulier belasting (bij)betalen? Dan kan de Belastingdienst u belastingrente over het verschuldigde bedrag in rekening brengen. U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag over 2022 aanvraagt. Legde de Belastingdienst u al eerder een voorlopige aanslag op, maar is deze naar verwachting te laag? Zorg dan dat u vóór 24 maart 2023 een verzoek indient om de aanslag te verhogen. Zo voorkomt u het betalen van belastingrente. Ook voor eerdere jaren is het belangrijk om – zo nodig – te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag.

Resultaat 2022 lager dan verwacht? Kom ook dan in actie!

Heeft u – uitgaande van winst –  op basis van een voorlopige aanslag al belasting betaald over 2022? En blijkt nu dat u in 2022 verlies heeft gemaakt? Ook dan is het zinvol om in actie te komen. Als u kunt onderbouwen dat uw resultaat beduidend lager is dan de eerder opgelegde voorlopige aanslag, kunt u een verzoek indienen om deze te verlagen. Het te veel betaalde bedrag krijgt u dan terug. Dit levert een positieve bijdrage aan uw cashflow.

Betaal uw belastingaanslag op tijd

De Belastingdienst brengt invorderingsrente in rekening als u een belastingaanslag te laat betaalt. Vanaf het moment van het verlopen van de betalingstermijn (zes weken na dagtekening van de aanslag) tot aan de dag van betaling, rekent de Belastingdienst invorderingsrente. Betaal uw aanslagen daarom altijd op tijd!

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement