Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Versneld innoveren in Europa met de EIC Accelerator

Bent u als ondernemer betrokken bij innovatie en ontwikkeling? Dan zijn er naast nationale ook Europese subsidieregelingen die voor uw onderneming interessant kunnen zijn. Voor zowel onderzoeksprojecten als projecten gericht op marktintroductie zijn er mogelijkheden. Of u nou investeert in een samenwerking met andere lidstaten of zelf een project uitvoert, Europa biedt kansen.

Mariska Teurlings, Consultant subsidies, ABAB Accountants en Adviseurs

Innovatieprogramma Horizon Europe

Het grootste innovatieprogramma van Europa is Horizon Europe. Dit programma loopt van 2021 tot 2027. Het doel van het programma is om wetenschap en innovatie te stimuleren om zo het concurrentievermogen van Europa te vergroten. Het programma is gebaseerd op drie pijlers aangevuld met een breed programmaonderdeel gericht op het optimaliseren van de impact van alle projecten die binnen Horizon Europe worden uitgevoerd.

 1. Excellence Science
 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 3. Innovative Europe

De eerste pijler richt zich volledig op wetenschappelijk onderzoek, de tweede pijler richt zich op het aanpakken van wereldwijde vraagstukken en het bevorderen van concurrentie binnen gedefinieerde clusters. Voor innovatieve ondernemers die bezig zijn met ontwikkeling en innovatie is pijler drie het meest interessant. Deze pijler heeft als doel het bevorderen van het innovatieve klimaat binnen Europa. Dit moet ertoe leiden dat het Europese concurrentievermogen versterkt wordt. Een belangrijk onderdeel van deze pijler wordt gevormd door The European Innovation Council (EIC). Binnen EIC zijn drie projectprogramma’s te onderscheiden:

 • EIC Pathfinder – bestemd voor hoogstaande, nieuwe ideeën voor radicaal nieuwe technologieën;
 • EIC Transition Activities – het omzetten van onderzoek naar innovatie;
 • EIC Accelerator – marktintroductie van nieuwe innovatie.

EIC Accelerator

Verreweg het grootste deel van het budget dat gereserveerd is voor Horizon Europe wordt beschikbaar gesteld via het EIC Accelerator-programma. Bedrijven kunnen zowel subsidie als private equity krijgen door deel te nemen aan een openstelling. Dit kan in totaal oplopen tot €17,5 miljoen per project.

Stappenplan

EIC openstellingen zijn er ook geweest onder het Horizon 2020-programma dat inmiddels is beëindigd. Kenmerkend voor de openstelling in 2020 was het grote aantal aanvragen, het slagingspercentage van slechts 3% en het enorme aantal herindieningen per openstelling. De Europese Commissie wil hier verandering in brengen door vanaf 2021 nieuwe regels in te voeren voor het EIC-programma. Zo mag u een aanvraag voor een specifiek project dat bij twee opvolgende openstellingen is afgewezen de volgende twaalf maanden niet opnieuw indienen. Dit om het aantal herindieningen per jaar te verkleinen en de slagingskans te vergroten. Er is een nieuw stappenplan voor aanvragen geïntroduceerd. Dit ziet er als volgt uit:

 1. Preselectie (het presenteren van een innovatie met impact)
  U stelt het project kort en bondig voor op schrift, in een pitchdeck en via een video.
 2. Volledige aanvraag (het indienen van een aanvraag die een grote impact gaat hebben)
  U dient een uitgebreide aanvraag in met volledige projectbeschrijving.
 3. Jury (het overtuigen van een jury bestaande uit experts)
  U verzorgt een live pitch en Q&A moment.

Het stappenplan en de wijzigingen in het aanvraagproces moeten zorgen voor een verhoging van de kwaliteit en een verlaging van het aantal volledige aanvragen dat wordt afgewezen.

Indienen preselectie

Vanaf april 2021 is het voor bedrijven mogelijk om hun preselectie aanvraag in te dienen. Tijdens de preselectie fase wordt een project beoordeeld op een aantal punten die ook terug moeten komen in de volledige aanvraag. De preselectie maakt het makkelijker voor u om in één keer een goede volledige aanvraag in te dienen. Van de preselectie kan op een zelf te bepalen moment gebruik gemaakt worden. Alle wijzigingen in het EIC-programma zijn onder voorbehoud gepubliceerd. Eind maart worden de definitieve stukken van het EIC-werkprogramma gepubliceerd.

Bent u als ondernemer betrokken bij de ontwikkeling van een innovatie die echt impact gaat hebben bij marktintroductie? En bent u nog op zoek naar middelen om deze marktintroductie mogelijk te maken? Dan is de EIC Accelerator interessant voor u! Een goede voorbereiding is essentieel om uw project kans van slagen te geven.

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement