Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Tegemoetkoming en verzekeringsoplossing voor loondoorbetaling bij ziekte mkb

Als werkgever ben je verplicht het loon van zieke werknemers gedurende een periode van twee jaar door te betalen. Daarnaast hebben zowel jij als de zieke werknemer re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces. Werkgevers ervaren deze verplichtingen als omvangrijk. Dat is nadelig voor werkgevers maar ook voor werknemers, die daardoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen.

Knelpunten huidige situatie

Deze knelpunten weerhouden bedrijven ervan om werknemers in vaste dienst te nemen:

  • Werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte als disproportioneel.
  • Er is onduidelijkheid over de waarde van het advies van de eigen bedrijfsarts en de toets van UWV, waardoor u als werkgever ook nog voor een derde jaar loondoorbetaling (sanctie) zou kunnen opdraaien.
  • De huidige verzuimverzekeringen laten jaarlijks forse premieschommelingen zien en zijn niet altijd ‘Poortwachter-proof’.
  • De kostenvergoeding voor re-integratie is vaak zeer beperkt waardoor de werkgever, ondanks zijn verzekering, met forse re-integratiekosten geconfronteerd wordt.
  • Er is te weinig aandacht voor preventie en begeleiding bij re-integratie.
  • Werkgevers hebben vaak weinig inzicht in de verzekeringsmogelijkheden van loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheid.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

VNO-NCW heeft samen met andere werkgeversorganisaties, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars afspraken kunnen maken om deze knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte op te lossen. Per 1 januari 2020 wordt daarvoor de nieuwe
MKB-verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd door verzekeraars. Het doel van deze verzekering is om werknemers optimaal te ondersteunen bij werkhervatting en werkgevers zo veel mogelijk te ontzorgen bij hun verantwoordelijkheden. Alle bestaande knelpunten behoren met deze verzekering tot het verleden.

Kostprijs MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

Na de zomer introduceren de verschillende verzekeraars hun propositie. Het is de verwachting dat de premie hoger zal liggen ten opzichte van de huidige producten. Het bieden van prijsstabiliteit op de lange termijn betekent immers hogere risico-opslagen en daardoor een hogere premie. Daarnaast zijn de nieuwe verzekeringspakketten veel completer. Om de verzekeringspremie betaalbaar te maken, ontvangen werkgevers met ingang van 2021 een ‘loondoorbetalingskorting’ op de premieheffing van in totaal € 450 miljoen. Deze korting bestaat uit een vast bedrag per werkgever van zo’n € 1.100 per jaar.

Laat je tijdig informeren en adviseren over de mogelijkheden. Zo weet je ruim op tijd of de
MKB-verzuim-ontzorg-verzekering geschikt is voor jouw onderneming of dat het huidige verzekeringspakket beter past.

Met dank aan Bart van de Wouw, Senior pensioenadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs, voor het schrijven van deze blog.

 

Kennispartners van VNO-NCW Brabant Zeeland

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement