Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Subsidiekansen voor klimaat en energie in 2023 | ABAB

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet verschillende plannen op het gebied van klimaat en de energiecrisis. Zoekt u als ondernemer ook naar oplossingen voor het reduceren van CO2-uitstoot en de gestegen energieprijzen? Subsidies kunnen helpen.

Tekst: Roy Hoven, Manager Subsidiefocus bij ABAB

CO2-reductie voor klimaatwet

Nederland geeft al enkele jaren aan in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair te willen zijn. Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen, moet Nederland al in 2030 haar CO2-uitstoot met 55% hebben gereduceerd. Nederland heeft dit doel nog scherper gesteld op 60%.

Hulpmiddelen

Het verlagen van de CO2-uitstoot gaat niet vanzelf. De overheid wil ondernemers en particulieren motiveren en financieel ondersteunen in het maken van ‘nieuwe’ keuzes. Daarom is het klimaatfonds opgericht; een fonds met daarin € 35 miljard om de komende tien jaar in te zetten. Inmiddels is bekend hoe dit budget op hoofdlijnen verdeeld wordt.

Subsidie

Een van de stimuleringsmaatregelen van de overheid is subsidie. De globale verdeling ziet er als volgt uit:

  • decentrale overheden krijgen € 529 miljoen om ondernemers te ondersteunen bij de uitvoering van alle klimaat- en energieplannen;
  • het budget van de investeringssubsidie ISDE wordt in 2023 verhoogd met € 60 miljoen. Daarmee komt in 2023 € 288 miljoen beschikbaar voor duurzame investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, zonneboilers en warmtepompen;
  • wind op zee krijgt als urgent project € 180 miljoen;
  • waterstof krijgt prioriteit met een extra budget van € 145.

Het Nationaal Groeifonds kan ook een groot aandeel hebben in de energietransitie. De regeling opent begin 2023 opnieuw voor aanvragen en is gericht op ondernemers die met hun projecten echt het verschil willen maken. Hun begroting moet minimaal € 30 miljoen omvatten. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor twee onderdelen:

  • kennisontwikkeling (€ 1 miljard beschikbaar);
  • onderzoek, ontwikkeling en innovatie (€ 1 miljard beschikbaar).

Wilt u in samenwerking met andere ondernemers het verschil maken? Dan is dit fonds zeer interessant. De subsidie ondersteunt zowel projecten die direct effect hebben, als projecten die een vliegwieleffect hebben voor de Nederlandse economie.

Fiscale regelingen

Om de industrie te stimuleren om verder te verduurzamen, zijn er ook in 2023 weer subsidies beschikbaar op het fiscale vlak. Denk aan de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Maar ook industriële bedrijven komen in aanmerking voor projectsubsidies, zoals:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor de productie van hernieuwbare (duurzame) energie;
  • Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) voor verduurzaming en energie-innovatie;
  • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) voor het nemen van CO2-besparende maatregelen.

Kortom: de transitie stelt ondernemers de komende jaren voor de nodige uitdagingen. Subsidies kunnen helpen om die uitdagingen om te zetten in kansen.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement