Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Stikstofproblematiek: maatregelen van kabinet | Partnerbijdrage ABAB

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de spoedwet Stikstof. Deze wet moet de vergunningverlening en de werkzaamheden in de bouw weer op peil trekken. De spoedwet omvat een aantal maatregelen om op korte termijn de stikstofdepositie te laten dalen.

De huidige stikstofproblematiek

In Nederland is de stikstofbelasting te hoog. Dit heeft een schadelijk effect op de natuur en tast de gezondheid van mensen aan. Veel activiteiten leiden tot een toename van stikstofuitstoot (stikstofdepositie), zoals bouwactiviteiten, landbouw, aanleg van wegen en industriële activiteiten. Stikstofdepositie heeft vooral een negatief effect op Natura 2000-gebieden. Om Natura 2000-gebieden te herstellen en te behouden, ontwikkelde de overheid in 2015 de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Tegelijkertijd zorgde de PAS voor ruimte voor economische ontwikkelingen. Op 29 mei 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de PAS in strijd is met Europese natuurwetgeving. Gevolg: de PAS onderuit en ontwikkelend Nederland in rep en roer. Langzamerhand wordt steeds meer bekend over hoe de regering de stikstofproblematiek wil aanpakken.

Maatregelen stikstofproblematiek

Door de maatregelen van het kabinet kunnen gedane meldingen en/of vergunningen worden geaccepteerd of vergund en wordt de woningbouw in Nederland weer vlot getrokken. De maatregelen in de spoedwet zijn:

  • snelheidsverlaging op de autosnelwegen naar maximaal 100 km/uur tussen 06:00 en 19:00 uur;
  • ammoniakreductie via voermaatregelen;
  • het invoeren van een regionale en lokale drempelwaarde, waardoor projecten met een relatief kleine uitstoot worden vrijgesteld van de vergunningsplicht;
  • het instellen van een stikstofdepositiebank.

De maatregel die ziet op de snelheidsverlaging gaat op 15 maart 2020 in. Wanneer de andere maatregelen worden doorgevoerd is nog onbekend. De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met de andere maatregelen die genoemd staan in de spoedwet. Of de spoedwet Stikstof op 1 januari 2020 in kan gaan en (nieuwe) ontwikkelingen snel weer mogelijk zijn, is de vraag. Dit hangt af of en zo ja, wanneer de spoedwet door de Eerste Kamer komt.

Ontwikkeling enkel mogelijk met wet Natuurbescherming

Blijkt uit de berekening dat ten opzichte van de referentiedatum meer stikstofdepositie plaatsvindt dan 0,00 mol per hectare per jaar op een Natura 2000-gebied? Dan is een vergunning wet Natuurbescherming verplicht. Een ontwikkeling kan dus enkel plaatsvinden indien een vergunning wet Natuurbescherming wordt afgegeven door het bevoegde orgaan.

Meer voorbereidingstijd en hogere kosten

Als organisatie moet u rekening houden met meer voorbereidingstijd bij nieuwe ontwikkelingen. Bij initiatieven in een lopende procedure moet u rekening houden met (grote) vertraging. Wees u daarbij bewust dat u door de stikstofproblematiek (meer) kosten moet maken voor onderzoek of voor extra maatregelen (bijvoorbeeld sanering).

Met dank aan Marije ten Brummelhuis, jurist ruimtelijke ordening en milieurecht bij ABAB.

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement