Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Perspectief Op Werk van start

Op dinsdag 13 augustus werd in de regio West-Brabant tijdens een WERK-sessie het officiële startschot van het project Perspectief op Werk gegeven. West-Brabant is daarmee de eerste regio in Brabant en Zeeland die uitvoering gaat geven aan het project. Een doe-agenda moet een extra impuls gaan geven aan het begeleiden van werkzoekenden naar werk. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

70 miljoen euro

Nederlandse werkgevers staan te springen om mensen die aan de slag kunnen en dat biedt kansen voor aanzienlijke groepen werkzoekenden. Een extra en effectieve bemiddeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk zal bijdragen aan meer maatschappelijke participatie en economische groei. Werkgevers, gemeenten, UWV, onderwijsveld en Rijk delen het urgentiebesef om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt op tijd te benutten. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid trekt hiervoor 70 miljoen euro uit. Dit extra geld is bestemd voor de arbeidsmarktregio’s in Nederland.

Er zijn al veel programma´s om werkzoekenden te begeleiden naar werk, maar de huidige fase van de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls naast de bestaande inzet. En haast is geboden, want de krapte op de arbeidsmarkt gaat ook weer voorbij. Het project Perspectief Op Werk is daarvoor het startpunt. Het initiatief komt niet in plaats van bestaande initiatieven maar biedt een gezamenlijke doe-agenda die juist ook bestaande initiatieven verbindt en versterkt.

Doe-agenda

In iedere arbeidsmarktregio hebben we in samenwerking met partners uit de betreffende regio zo’n doe-agenda opgesteld. De agenda geeft een extra impuls aan het begeleiden van werkzoekenden naar werk. In iedere arbeidsmarktregio van Brabant en Zeeland is een bestuurder van VNO-NCW Brabant Zeeland samen met de wethouder van de centrumgemeente bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van deze doe-agenda. VNO-NCW Brabant Zeeland neemt daarbij de organisatie op zich van een aantal projecten waarin we werkgevers gaan ondersteunen in hun sociale doelstellingen.

Meedoen?

Wil jij met jouw bedrijf ook meedoen aan het project Perspectief Op Werk in jouw regio? Neem dan contact op met projectleider Anne Deelen via E. deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl

WERK-sessies regio West-Brabant

Heb je een bedrijf in West-Brabant? Met onze WERK-sessies helpen we bedrijven met de zoektocht naar geschikt personeel en bieden we werkzoekenden een kans weer mee te doen in de maatschappij. Na twee WERK-sessies hebben elf bedrijven hun medewerking aan het project Perspectief Op Werk al toegezegd! Met tenminste 80 bedrijven gaan we uiteindelijk het experiment aan om een (versnelde) instroom van werkzoekenden mogelijk te maken.

Tijdens een WERK-sessie krijgen werkgevers uit dezelfde sector uitleg over het project en wat het ze oplevert. Daarna is het mogelijk om in te schrijven voor deelname aan het project Perspectief Op Werk in West-Brabant. Inschrijven betekent dat je:

  • je bedrijf open stelt voor iemand die op dit moment niet werkt;
  • je gebruik kunt maken van een financiële regeling om mensen op te leiden;
  • een cursus krijgt aangeboden op het gebied van wet & regelgeving;
  • budget krijgt voor coaching en advies voor je eigen organisatie

Wil je meer informatie over de WERK-sessies ontvangen neem dan ook even contact op met Peggy de Neef via neef@vnoncwbrabantzeeland.nl of 06-10938678.

Voor informatie en ervaringen van werkgevers neem een kijkje op www.participerenloont.nl.

Het project Perspectief Op Werk in de regio West-Brabant wordt mogelijk gemaakt door VNO-NCW Brabant Zeeland, Participeren Loont en WSP West-Brabant.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement