Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Toestroom internationale studenten regionaal bekijken en aanpakken

Het kabinet stelt in een nieuwe wet enkele middelen voor om steviger greep te krijgen op de toestroom van internationale studenten. Omdat we in onder andere de Brainportregio veel (hoogopgeleide) medewerkers tekort komen, mengen VNO-NCW en VNO-NCW Brabant Zeeland zich in deze discussie.

Internationale studenten, en later medewerkers, heeft Nederland hard nodig voor het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Wij zijn daarom van mening dat we de mogelijkheden om internationals aan Nederlandse bedrijven te binden moeten faciliteren, en niet belemmeren.

Tegelijkertijd sluiten wij onze ogen niet voor de problemen rondom internationale studenten, zoals ondercapaciteit in het onderwijs of huisvesting. Wij pleiten ervoor dat deze problematiek regionaal wordt bekeken en aangepakt. Een generieke maatregel, zoals een Nederlandse taaleis, past daar volgens ons niet bij.

Via beleid moeten we een beter onderscheid maken tussen internationals die we als samenleving wel of niet aan onze arbeidsmarkt willen binden, waarbij studiekeuze een zwaarwegende factor zou moeten zijn. Zo bestaan er grote verschillen in ‘stay-rate’ tussen EU en niet-EU studenten, maar ook tussen opleidingen onderling, waarbij die in technische beroepen veel hoger ligt!

Het FD besteedde er uitgebreid aandacht aan. Lees het artikel hier: Stevent Nederland af op een kennisnexit?

Vragen? 

Neem dan contact op met Anne Deelen, belangenbehartiger arbeidsmarkt en onderwijs, via deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement