Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Nieuwe regeling betaald ouderschapsverlof | ABAB

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet uitbetaald. Dit verandert vanaf 2 augustus 2022. Werknemers kunnen vanaf deze datum betaald ouderschapsverlof opnemen.

Bart Leusink, Manager Salaris- en Personeeldiensten bij ABAB

Nieuwe situatie wet Betaald ouderschapsverlof

Nu kunnen ouders in totaal 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dit verlof is over het algemeen onbetaald, maar vanuit diverse cao’s kunnen hier afwijkende afspraken over zijn gemaakt. In de nieuwe situatie is de uitkering vooralsnog 70% van het dagloon van uw werknemer, met een maximum van 70% van het maximumdagloon (= € 232,90). Dit percentage is verhoogd van 50% naar 70% om zo de kans te vergroten dat ouders met een lager inkomen er ook gebruik van maken. In de meeste gevallen is een dergelijke uitkering alleen bestemd voor werknemers die zijn verzekerd voor de sociale verzekeringen. Dit geldt niet voor deze uitkering, daardoor kan ook de directeur-grootaandeelhouder van deze regeling gebruikmaken.

Flexibelere werk-zorgbalans

De regering wil het voor werknemers mogelijk maken meer flexibiliteit te creëren tussen werk en zorg. Ook vanuit de Europese richtlijnen wordt er gestuurd op betere richtlijnen tussen werk- en privebalans. Nederland geeft daar op deze manier dan ook invulling aan. Omdat in de eerdere wetgeving alleen maar sprake was van onbetaald verlof (tenzij anders is opgenomen in de cao), was het voor de werknemer vaak financieel niet haalbaar om van deze regeling gebruik te maken. Op dit moment maakt maar 30% van de ouders gebruik van de regeling. De 70%-vergoeding vanuit het UWV moet de drempel verlagen om gebruik te maken van de regeling.

In tegenstelling tot de eerdere regeling, moet het ouderschapsverlof worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Is er sprake van adoptie of pleegzorg? Dan moet het verlof worden opgenomen in het eerste jaar na opname van het kind, voor zover het kind niet ouder is dan acht jaar.

Ondanks dat de wet pas ingaat per 2 augustus 2022 kunnen werkende ouders die een kind hebben gekregen na 2 augustus 2021 gebruikmaken van deze regeling. Echter mogen ze dan nog niet de volledige 26 weken ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

  • Uw werknemer is de wettelijke ouder.
  • Uw werknemer is de moeder of vader.
  • Uw werknemer is de adoptieouder.
  • Uw werknemer heeft het kind erkend.
  • Uw werknemer is niet de wettelijke ouder, maar woont met het kind samen, verzorgt het en voedt het op.
  • Uw werknemer heeft vanaf 2 augustus minimaal één keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof opgenomen.
  • Uw werknemer neemt het betaald ouderschapsverlof op binnen één jaar de geboorte van het kind. Of binnen één jaar na opname in het gezin als het om adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen acht jaar is.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement