Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Miljardenschade voor mkb met verzekerde pensioenregeling

Op dit moment bouwen zo’n 1,5 miljoen werknemers een pensioen op via een beschikbare premieregeling bij een verzekeraar. De premiehoogte stijgt naarmate een werknemer ouder wordt. In het nieuwe Pensioenakkoord wordt de premie-inleg voor alle leeftijden gelijkgetrokken. In de uitwerkfase van het akkoord wordt nu duidelijk dat mkb-ondernemingen met een verzekerde regeling te maken krijgen met een enorme kostenpost.

Pensioenproblemen bij medewerkers

Berekeningen tonen aan dat voor alle leeftijden een vast percentage van 27% de fiscaal maximale inleg wordt. Lager mag, als het percentage maar voor iedereen/alle werknemers is. Ouderen kunnen daardoor minder premie inleggen, wat voor deze groep tot pensioentekorten zal leiden. Voor jongeren moet de werkgever juist aanzienlijk meer premie gaan betalen. Bij de middengroep (35- tot 45-jarigen) doen zich de grootste problemen voor. Deze groep is gestart met een lage premie met de belofte dat deze premie richting de pensioenleeftijd gaat oplopen. Dat laatste gebeurt echter niet vanwege het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor ontstaat met name voor deze groep een pensioentekort.

Kosten werkgevers

Ouderen zullen hun werkgever om compensatie vragen voor hun verlaagde toekomstige pensioenopbouw. Daarnaast moet de werkgever al fors meer premie betalen voor de jongere werknemers die straks dezelfde premie krijgen toegezegd als de oudere werknemers.

Indicatief kunnen de volgende premieverschillen voor een werkgever optreden in het nieuwe stelsel:

Werknemer van 25 jaar met een salaris van € 30.000: verhoging van de jaarpremie met € 3.300

Werknemer van 35 jaar met een salaris van € 40.000: verhoging van de jaarpremie met € 3.200

Werknemer van 45 jaar met een salaris van € 50.000: verhoging van de jaarpremie met € 1.850

Werknemer van 55 jaar met een salaris van € 60.000: verlaging van de jaarpremie met € 1.380

Ook de kosten voor compensatie van het gemis aan pensioen van de middengroep worden bij de werkgever neergelegd. Want ook al lijkt de premie voor deze groep in eerste instantie te stijgen, deze stijging is niet voldoende om een vergelijkbaar pensioenkapitaal op te bouwen als voorheen.

Pensioenstelsel brengt continuïteit onderneming in gevaar

Door de stijgende kosten kan het nieuwe pensioenstelsel de continuïteit van ondernemingen in gevaar brengen. Zeker omdat pas bij vroegtijdig vertrek van de werknemer of op zijn pensioendatum, de compensatielast geleidelijk zal afnemen. Het is daarom van belang dat werkgever en werknemers gezamenlijk overeenkomen hoe de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vorm krijgt zonder dat dit tot onwenselijke situaties gaat leiden. Heeft u een verzekerde regeling? Ga dan nu aan de slag met de voorbereiding op het nieuwe akkoord. Zo krijgt u inzicht in de financiële impact van het Pensioenakkoord op uw bedrijfsvoering. Zet de opzet van de nieuwe regeling en de compensatielasten hierbij centraal.

Met dank aan Bart van de Wouw, Senior pensioenadviseur bij onze partner ABAB Accountants en Adviseurs, voor het schrijven van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement