Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Gevolgen Wet spoedreparatie fiscale eenheid voor ondernemers

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid vennootschapsbelasting aangenomen. Als gevolg van het wetsvoorstel moet voor een aantal fiscale regelingen worden gehandeld alsof de fiscale eenheid vennootschapsbelasting niet bestaat. De spoedreparatiemaatregelen zullen niet alleen voor nieuwe fiscale eenheden vennootschapsbelasting gelden, maar ook voor bestaande fiscale eenheden. De maatregelen treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Bij de toepassing van onderstaande wettelijke bepalingen in de vennootschapsbelasting moet worden gedaan alsof de fiscale eenheid niet bestaat:

  • renteaftrekbeperkingen op bepaalde groepsleningen;
  • deelnemingsvrijstelling bij kwalificerende beleggingsdeelnemingen;
  • renteaftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente;
  • verliesverrekening bij wijziging van aandeelhouders;
  • afdrachtvermindering dividendbelasting bij dooruitdelingen.

Gevolgen voor bedrijven

Voor bedrijven die onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting is vooral de renteaftrekbeperking op groepsleningen van belang. Als er bij jouw fiscale eenheid sprake is van onderlinge groepsleningen, dan is het noodzakelijk om deze leningen (en het ontstaan en verloop daarvan) in kaart te brengen en na te gaan of deze onder de aftrekbeperking vallen. Dit geldt ook voor schuldverhoudingen tussen een directeur-grootaandeelhouder en zijn/haar vennootschap(pen). De overige genoemde bepalingen zullen naar verwachting ondernemingen in het mkb in mindere mate raken.

Terugwerkende kracht

De wet heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Dit betekent dat de gevolgen van de spoedreparatie in de aangifte vennootschapsbelasting 2018 aan de orde komen. De spoedreparatiemaatregelen gelden voor nieuwe en bestaande fiscale eenheden.

Toekomst fiscale eenheid

Het Ministerie van Financiën is aan het nadenken over een nieuwe concernregeling in de vennootschapsbelasting die de huidige fiscale eenheid moet vervangen. Hoe deze regeling er uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend. Naar verwachting zal een wetsvoorstel in 2020 ter consultatie worden aangeboden en zal de nieuwe concernregeling in 2022 in werking moeten treden.

Met dank aan Mark Broekhuizen, Senior belastingadviseur bij onze kennispartner ABAB Accountants en Adviseurs, voor het schrijven van dit artikel.

 

Kennispartners VNO-NCW Brabant Zeeland

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement