Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Fiscale eindejaarstips voor ondernemers

Het einde van het jaar is in zicht. Een mooi moment om uw fiscale koers te bepalen voor 2021, maar ook om te bezien wat er nog mogelijk is in 2020. Wij zetten enkele belangrijke fiscale eindejaarstips en aandachtspunten voor u op een rij.

Mark Broekhuizen, Senior belastingadviseur ABAB Accountants en Adviseurs

Verreken ondernemingsverliezen

In de vennootschapsbelasting kunt u ondernemingsverliezen verrekenen met de winsten van het voorgaande jaar en de zes komende jaren. Voor zover verliezen na deze periode nog niet zijn verrekend, komen deze definitief te vervallen. Ga na of u nog verrekenbare verliezen heeft uit het verleden, die u nog kunt verrekenen maar dreigen te gaan verdampen. De termijn van zes jaar geldt voor verliezen die zijn geleden vanaf 2019. Voor verliezen uit de jaren tot en met 2018 geldt een termijn van negen jaar. Overigens heeft het kabinet het plan om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 aan te gaan passen.

Beperkingen voor liquidatieverlies in de vennootschapsbelasting

Op het moment dat uw dochtermaatschappij wordt ontbonden, kan, op grond van de liquidatieverliesregeling, de moedermaatschappij het geleden verlies op een geliquideerde deelneming onder voorwaarden (gedeeltelijk) in aftrek brengen. Vanaf 2021 gaan hiervoor beperkingen gelden. Heeft u (internationale) dochterondernemingen die u wilt ontbinden? Houd hier dan rekening mee en neem indien nodig tijdig actie om de liquidatie nog dit jaar af te ronden.

Afschrijvingsmogelijkheden op vastgoed maximaliseren

Sinds 1 januari 2019 mogen lichamen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting op gebouwen in eigen gebruik, nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde. Er geldt een tijdelijke overgangsregeling voor gebouwen die vóór 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen en waarop nog geen drie jaar is afgeschreven. Beoordeel kritisch de WOZ-waarde van uw bedrijfsgebouwen en maak eventueel bezwaar. Laat daarnaast door uw adviseur bekijken wat tot de bedrijfsgebouwen behoort en wat niet daartoe gerekend wordt. Op deze manier kunt u uw afschrijvingsmogelijkheden maximaliseren!

Dividend uitkeren naar privé voordeliger in 2020

Met een dividenduitkering kunt u vanuit uw bv vermogen naar u privé overhevelen. Houd daarbij de wettelijke regels in de gaten, waaronder de uitkeringstoets. Keert uw bv een dividend uit, dan moet de vennootschap daarover 15% dividendbelasting inhouden en op aangifte afdragen aan de Belastingdienst. Omdat u over het dividend in privé 26,25% inkomstenbelasting verschuldigd bent (2020), moet u per saldo nog 11,25% van het uitgekeerde dividend bijbetalen. Zorg ervoor dat uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 tijdig wordt aangepast om te voorkomen dat u 4% belastingrente verschuldigd bent over het bij te betalen bedrag. Vanaf 2021 stijgt de inkomstenbelasting over dividenden in box 2 tot 26,9%. Het kan dus voor u voordeliger zijn om vóór eind 2020 dividenduitkeringen naar privé te doen om nog van het huidige tarief gebruik te kunnen maken. Dit moet dan natuurlijk wel praktisch haalbaar zijn.

Rekening-courantschuld: voorkom belastingaanslagen

Voorkom dat de rekening-courantschuld aan uw eigen bv zo hoog oploopt, dat u deze feitelijk niet meer kunt terugbetalen. Dan is namelijk sprake van een winstuitdeling, wat kan leiden tot substantiële belastingaanslagen. Als de totale som van schulden aan de bv meer bedraagt dan € 500.000, zal vanaf 1 januari 2023 het meerdere belast gaan worden als inkomen in box 2, tegen een tarief van (naar verwachting) 26,9%. Eigenwoningschulden bij uw eigen bv zullen onder voorwaarden buiten deze regeling vallen. Is uw schuld aan uw bv hoger dan € 500.000? Dan heeft u tot het einde van 2023 de tijd om deze schuld te verlagen tot onder dit bedrag. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door uw bv dit jaar nog een dividend aan u te laten uitkeren, tegen het huidige lagere tarief van 26,25%.

Fiscaal voordeel met werkkostenregeling

In het kader van de werkkostenregeling (WKR) moet u eind 2020 het totale fiscale loon van uw werknemers over dit jaar berekenen. Op basis daarvan berekent u de zogenaamde vrije ruimte en gaat u na of de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel binnen de vrije ruimte blijven, of dat u deze heeft overschreden. De vrije ruimte is in 2020 tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste
€ 400.000 van het totale fiscale loon van uw werknemers. Voor het bedrag boven de € 400.000 geldt een percentage van 1,2%. Bij overschrijding van de vrije ruimte moet u over het meerdere 80% loonbelasting (eindheffing) betalen. Het kan ook zo zijn dat u nog vrije ruimte over heeft. In dat geval kunt u in 2020 nog gebruikmaken van deze ruimte. Doorschuiven van een overschot naar andere jaren is niet mogelijk. Vanaf 1 januari 2021 mag u de eindheffing over 2020 later aangeven dan voorheen. U mag dit nu over het tweede tijdvak aangeven (voorheen eerste tijdvak). Doet u aangifte per maand? Dan moet u de eindheffing van de WKR pas in maart 2021 betalen

Overzicht fiscale eindejaarstips

Een overzicht van alle fiscale eindejaarstips vindt u op de website van ABAB.

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement