Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Fiscale eindejaarstips 2019

Het einde van het jaar is in zicht. Een mooi moment om je fiscale koers te bepalen voor 2020. In sommige gevallen moet je nu nog snel actie ondernemen, andere zaken vragen juist om uitstel. Wij zetten enkele fiscale eindejaarstips en aandachtspunten voor je op een rij.

#1 Verliesverrekening

In de vennootschapsbelasting kun je ondernemingsverliezen verrekenen met de winsten van het voorgaande jaar en de zes volgende jaren. Daarna komen deze definitief te vervallen. Het is daarom verstandig om na te gaan of je nog verrekenbare verliezen hebt uit het verleden die dreigen te verdampen en die je eventueel nog in 2019 kunt verrekenen. De termijn van zes jaar geldt voor verliezen die zijn geleden vanaf 2019. Voor verliezen uit de jaren tot en met 2018 geldt een termijn van negen jaar.

#2 Afschrijving vastgoed in eigen gebruik

Per 1 januari 2019 mogen lichamen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting op gebouwen in eigen gebruik nog maar afschrijven tot 100% van de WOZ-waarde (voorheen tot 50% van de WOZ-waarde). Er geldt wel een tijdelijke overgangsregeling voor gebouwen die voor 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen en waarop nog geen drie jaar is afgeschreven.

Vroeg of laat krijgt jouw onderneming te maken met deze afschrijvingsbeperking. Beoordeel daarom steeds kritisch de WOZ-waarde van de bedrijfsgebouwen en maak eventueel bezwaar. Laat daarnaast bekijken wat tot de bedrijfsgebouwen behoort (en dus onder de afschrijvingsbeperking valt) en wat daar niet toe gerekend hoeft te worden (en dus niet onder de afschrijvingsbeperking valt). Op deze manier maximaliseer je je afschrijvingsmogelijkheden. Ook kun je kijken of het mogelijk is om een voorziening groot onderhoud te gaan vormen (zie hierna).

#3 Vorm voorzieningen voor toekomstige kosten

Het tarief in de vennootschapsbelasting gaat de komende jaren dalen. Het tarief voor de eerste schijf (tot en met een belastbaar bedrag van € 200.000) wordt verlaagd van 19% naar 16,5%. Het tarief in de tweede schijf (vanaf een belastbaar bedrag van € 200.001) blijft 25% in 2020, in tegenstelling tot eerdere plannen.

Ook na 2020 zullen de tarieven verder dalen:

Belastbaar bedrag vanaf: Belastbaar bedrag t/m Percentage 2019 Percentage 2020 Percentage 2021
€0 €200.000 19% 16,50% 15%
€200.001 25% 25% 21,7%

Gelet op de dalende tarieven in de vennootschapsbelasting, kan het interessant zijn om te bekijken of het mogelijk is om nog in 2019 een voorziening voor toekomstige uitgaven te vormen (eventueel met terugwerkende kracht) zodat de voorziening nog wordt gevormd tegen het hoge tarief. Aan het vormen van een fiscale voorziening zijn wel (strikte) voorwaarden verbonden. Het moet gaan om kosten die:

  1. hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan;
  2. er een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen; en
  3. ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend.

In de praktijk valt hierbij o.a. te denken aan bijvoorbeeld een voorziening voor groot onderhoud en een voorziening voor jubileumuitgaven.

#4 Dividend uitkeren naar privé en verhoogd tarief box 2

Wil je vermogen vanuit de bv naar privé overhevelen of rekening-courant schulden aanzuiveren in verband met de aangekondigde maatregelen tegen hoge rekening-courant standen van dga’s (per 2022)? Dan kan dit met een dividenduitkering. Houd daarbij de wettelijke regels in de gaten, waaronder de uitkeringstoets.

De inkomstenbelasting over dividenden in box 2 bedraagt in 2019 nog 25%, maar wordt stapsgewijs verhoogd. In 2020 wordt het tarief verhoogd naar 26,25% en dit zal in 2021 verder stijgen naar 26,9%. Het kan dus voordeliger zijn om, als dit praktisch haalbaar is, nog in 2019 dividenduitkeringen naar privé te doen tegen het huidige tarief van 25%. Let op dat het in 2019 uitgekeerde dividend wel kan leiden tot een hogere belastingdruk in box 3 (in 2020).

#5 Overzicht fiscale eindejaarstips

Een volledig overzicht van alle fiscale eindejaarstips vind je op de website van onze kennispartner ABAB Accountants en Adviseurs.

Met dank aan Mark Broekhuizen, Senior belastingadviseur bij ABAB Accountants en Adviseurs, voor het schrijven van dit artikel.

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement