Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

De gevolgen van nieuwe btw-regels e-commerce voor ondernemers

Per 1 juli 2021 gelden er nieuwe btw-regels voor e-commerce. De regels zijn van belang voor alle ondernemers die (online) goederen verkopen aan consumenten in andere Europese landen, ongeacht of deze goederen van binnen of buiten de Europese Unie afkomstig zijn. De hoofdlijnen van de gevolgen voor Nederlandse ondernemers op een rij.

ABAB Accountants en Adviseurs

Doel nieuwe btw-regels

De nieuwe regels beogen een gelijk speelveld te creëren tussen aanbieders die vanuit de Europese Unie (EU) opereren en aanbieders afkomstig van buiten de EU. Daarnaast wil de EU met deze nieuwe regels het handhaven en innen van btw eenvoudiger maken.

Huidige situatie

Op dit moment kunnen ondernemers die goederen leveren aan particulieren te maken krijgen met een bijzondere btw-regeling. De zogeheten regeling voor ‘afstandsverkopen’. Dat is afhankelijk van het overschrijden van bepaalde drempelbedragen. Deze drempelbedragen verschillen per Europese lidstaat. Daarnaast moeten de goederen bij toepassing van deze regeling worden verzonden of vervoerd ‘door of voor rekening van de leverancier’  (vervoerseis).  Op het moment dat in een lidstaat het drempelbedrag voor leveringen aan consumenten wordt overschreden, moet u als Nederlandse ondernemer de btw afdragen in de lidstaat van de consument. Zolang de drempelbedragen in een ander Europees land niet worden overschreden, geldt de hoofdregel voor goederenleveringen in de btw. Dit betekent dat u de btw bent verschuldigd in de lidstaat van vertrek van de goederen. Dit kan leiden tot zware administratieve lasten voor u als ondernemer.

Voor ondernemers die goederen invoeren vanuit niet-EU landen gelden aanvullende regels. Invoer van goederen enerzijds en levering van goederen anderzijds zijn twee afzonderlijke zaken voor btw-heffing. De heffing van invoer-btw vindt plaats in de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Er bestaat momenteel een invoer-vrijstelling voor goederen met een waarde van maximaal € 22. Tot dit bedrag bent u geen btw en invoerrechten verschuldigd. Worden goederen van buiten de EU ingevoerd en geleverd aan consumenten binnen de EU? Dan zijn de regels complexer en is een nadere analyse nodig.

Nieuwe regels e-commerce

Vanaf 1 juli 2021 verdwijnen de drempelbedragen voor afstandsverkopen. Met uitzondering van kleine ondernemers, die een omzet behalen van minder dan € 10.000 per jaar, geldt voor iedere afstandsverkoop dat de btw verschuldigd is in de lidstaat van de consument. Ook de vervoerseis is verruimd. Voor de hierboven genoemde vervoerseis is het vanaf 1 juli voldoende wanneer de leverancier direct of indirect een rol speelt bij het vervoer. Enkel en alleen als de leverancier op geen enkele wijze bemoeienis heeft met het vervoer zijn de regels niet van toepassing. In dat geval gelden de reguliere regels voor goederenleveringen en is de btw verschuldigd in de lidstaat van vertrek of verzending van de goederen.

Gecentraliseerd aangifteportaal

Er komt een gecentraliseerd aangifteportaal waar u als ondernemer gebruik van kunt maken. Met het centraal aangifteportaal, het zogeheten ‘One Stop Shop-systeem’ (OSS), moet een Nederlands bedrijf via een Nederlands aangifteportaal btw-aangifte doen in alle andere landen. Het is niet verplicht om het OSS-systeem te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om op reguliere wijze in alle landen aangifte te doen. Let er wel op dat het niet mogelijk is om via het OSS-portaal btw terug te vragen. Daarnaast moet u voldoen aan zwaardere administratieve eisen bij gebruikmaking van de nieuwe regels en heeft u een administratieve bewaarplicht van tien jaar.

Nieuwe regels ondernemers die goederen invoeren vanuit niet EU-landen

Voor ondernemers die goederen invoeren vanuit niet-EU landen gaan nieuwe regels gelden. Er komt een nieuwe invoer-vrijstelling voor goederen met een intrinsieke waarde van maximaal € 150. Om gebruik te maken van deze invoervrijstelling is een apart btw-nummer vereist dat u moet communiceren aan de douane. Ook in deze gevallen is er een speciaal aangifteportaal. Dit wordt het ‘Import-One Stop Shop’ systeem (I-OSS) genoemd. Als u niet voldoet aan de voorwaarden van het I-OSS systeem, dan bent u de invoer-btw verschuldigd in de lidstaat waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Als de goederen op naam van de consument worden ingevoerd geldt, net als onder de huidige regels, dat er geen btw verschuldigd is over de levering. U kunt in bepaalde gevallen gebruikmaken van een invoer-systeem waarbij post- en koeriersbedrijven de verschuldigde invoer-btw bij de consument innen.

De nieuwe btw-regels voor e-commerce zijn zeer complex en vergen een tijdige voorbereiding. De invoering van de nieuwe regels is overigens wel wenselijk. Het centraal aangifteloket biedt voor veel ondernemers een overzichtelijke werkwijze.

Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement