Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

De gevolgen van het coronavirus voor het pensioen van uw werknemers [ABAB]

De wereldwijde opmars van het coronavirus (officieel COVID-19) roept veel vragen op bij ondernemers. Een zo’n vraag is bijvoorbeeld in hoeverre het virus de pensioenregeling van uw werknemers raakt. Wij lichten dit voor u toe en gaan in op eventuele consequenties van de coronacrisis voor u als werkgever.

Het pensioenkapitaal en de dalende aandelenmarkt

Het coronavirus heeft gevolgen voor de aandelenmarkt, die momenteel enorm gedaald en volatiel is. Dit heeft ook effect op de koersen van de pensioenbeleggingsfondsen. Het is belangrijk om de volgende twee zaken voor ogen te houden:

  1. Binnen een pensioenregeling wordt standaard belegd door middel van het lifecycle beleggen. Binnen het lifecycle beleggen worden beleggingsfondsen aangeboden waarin het risico enorm gespreid is. Daarbij wordt het risico binnen de beleggingsomgeving van uw werknemers vanaf een leeftijd van 45 à 50 jaar afgebouwd. De laatste jaren is de pensioenbeleggingsomgeving nagenoeg risicomijdend en hebben bewegingen op de aandelenmarkt minder effect op de hoogte van het pensioenkapitaal.
  2. Pensioenfondsen zijn langetermijnbeleggers. Flinke dalingen komen vaker voor en de beurzen hebben zich altijd nog hersteld. Ook nu voorzien de beleggingsinstituten herstel op de aandelenmarkt in de tweede helft van het jaar. Veel overheden bieden omvangrijke economische steun aan de diverse markten en hebben adequate maatregelen getroffen om het coronavirus in te dammen. Het is dan ook de algemene verwachting dat de financiële markten op termijn weer in rustiger vaarwater komen.

Overlijden of arbeidsongeschiktheid werknemer

Stel, uw werknemer heeft het coronavirus en komt hierdoor te overlijden. Keren de pensioenuitvoerders het partner- en wezenpensioen dan wel uit? En wat gebeurt er als uw werknemer toch naar een risicogebied is gereisd, tegen het reisadvies in? We kunnen u op dit gebied geruststellen. Mocht uw werknemer overlijden als gevolg van het coronavirus, dan zullen er geen beperkingen in dekking zijn. De meeste pensioenuitvoerders hebben zich aan de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars geconformeerd en keren het verzekerde partner- en wezenpensioen uit. Ook bij arbeidsongeschiktheid door het coronavirus (na twee jaar ziek zijn) is er geen beperking in de dekking.

Arbeidstijdverkorting en pensioenopbouw

De overheid vervangt tijdelijk de bestaande werktijdverkortingsregeling door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). U kunt hierop een beroep doen als er sprake is van minimaal 20% verwacht omzetverlies. De uitkering en voorwaarden zijn ruimer dan de normale regeling, maar de voorwaarde is wel dat uw werknemers volledig in dienst blijven gedurende de periode dat u tegemoetkoming ontvangt. De pensioentoezegging blijft dan onverkort in stand.

De Stichting van de Arbeid dringt er daarnaast op aan dat het werkgeversdeel van de pensioenpremie op een ‘adequate manier’ in de NOW wordt meegenomen. Het is op dit moment niet zeker of en hoe dit gebeurt. Eind van deze week wordt de definitieve inhoud van de NOW bekend.

Betaalbaarheid pensioenpremies

We kunnen ons voorstellen dat de betaling van de pensioenpremies bij het wegvallen van uw omzet een probleem kan zijn of worden. Ook de pensioenbranche is zich hiervan bewust en de pensioenuitvoerders bekijken nu wat ze hierin kunnen betekenen. Omdat de premiebetaling van pensioenregeling aan een strikt tijdspad is gebonden door de Pensioenwet, schuiven ook De Nederlandsche Bank (DNB) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan om hiervoor een oplossing te bespreken. Uitstel van betaling of een betalingsregeling zijn de waarschijnlijkste opties. Enkele pensioenfondsen geven hiervoor op hun site al mogelijkheden aan, zoals Pensioenfonds Zorg en Welzijn, Detailhandel en Reisbranche.

Neem contact met uw pensioenspecialist op als u betalingsproblemen voorziet. Samen kunt u de pensioenuitvoerder benaderen en tot een tijdelijke oplossing komen. Tip: zorg er in ieder geval voor dat u de eventuele eigen bijdragen van de werknemers betaalt!

 

 

ABAB Accountants en Adviseurs

Astrid Ridderhof

Senior pensioenadviseur

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement