Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Consequenties Wet werken waar je wilt bij grensoverschrijdende arbeid | ABAB

De Wet werken waar je wilt houdt een mogelijke aanpassing in van de Wet flexibel werken. Het doel is om werknemers meer rechten te geven om zelf hun werkplek te kiezen. Hierdoor kunt u als werkgever een verzoek tot thuiswerken veel lastiger afwijzen. Wij zetten enkele belangrijke consequenties van dit wetsvoorstel bij grensoverschrijdende arbeid op een rij.  

Tekst: Loes van Baast , Senior belastingadviseur (Global Mobility specialist) bij ABAB International

Huidige wetgeving

Volgens de huidige wetgeving (van belang als u ten minste tien werknemers in dienst heeft) moet u als werkgever een verzoek van uw werknemer om vanuit huis te werken in overweging nemen. U bent niet gebonden aan voorwaarden om een verzoek wel of niet af te wijzen. U bent wel verplicht om een gesprek te voeren met uw werknemer in geval van afwijzing.

Wet werken waar je wilt

Op basis van het voorstel Wet werken waar je wilt wordt een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats van uw werknemer voortaan gelijk behandeld als een verzoek tot wijziging van de arbeidsduur of werktijd. U kunt een verzoek tot thuiswerken dan alleen nog afwijzen als er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, waardoor uw werknemer niet vanaf de gewenste locatie kan werken. Dit is een strenge toets. U kunt een verzoek tot wijziging van de arbeidsplaats ook afwijzen als uw werknemer een verzoek doet voor werken op een locatie buiten de Europese Unie, op een andere locatie dan het woonadres of op een niet-passende locatie van waaruit hij of zij normaalgesproken niet voor u werkt. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden is het ook mogelijk dat het werk logischerwijs niet vanuit huis verricht kan worden.

Consequenties

Heeft uw werknemer met succes een verzoek tot wijziging van zijn arbeidsplaats gedaan? Dan kan dit naast een verplichting voor het inrichten van een behoorlijke thuiswerkplek, ook andere consequenties met zich meebrengen. Werknemers die in een ander land wonen dan waar u als werkgever bent gevestigd en vanuit huis werken, zijn vrijwel altijd belasting verschuldigd over (een deel van) het loon in het woonland. Daarnaast wijzigt de sociale zekerheidspositie van werknemers normaliter al vanaf 25% werken in het woonland naar dat land. Nederlandse werkgevers moeten in dergelijke situaties sociale zekerheidspremies en eventueel belasting afgedragen over het loon van de werknemer volgens de wetgeving van het woonland van de werknemer. U bent dan veelal verplicht om (naast de Nederlandse loonadministratie) een lokale loonadministratie te voeren.

Ook kan het arbeidsrecht van het land waar uw werknemer woont van toepassing worden op de arbeidsrelatie als dat land het ‘gewoonlijk werkland’ wordt van uw werknemer. Vaak bent u als werkgever niet bekend met buitenlands arbeidsrecht, terwijl het flink kan afwijken van het Nederlandse recht.

Afhankelijk van de bevoegd- en werkzaamheden die uw werknemer uitoefent en de kwalificatie van het ‘thuiskantoor’ in het woonland kan er voor belastingdoeleinden sprake zijn van een vaste inrichting. Dit brengt voor u niet alleen een lokale aangifteplicht teweeg, maar mogelijk ook lokale belastingheffing over de winst. Het deel van de winst waarover de onderneming belasting betaalt, verschilt per situatie en kan tot discussies leiden met de Belastingdienst.

Ingangsdatum

EU-landen hebben de wens om thuiswerken voor grensarbeiders beter te faciliteren door de huidige wetgeving aan te passen. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen. Wel is bekend gemaakt dat tot juli 2023 de sociale zekerheidspositie voor – op dit moment al – thuiswerkende grensarbeiders onder voorwaarden niet wijzigt. Over de Wet werken waar je wilt moet nog gestemd worden in de Eerste Kamer. Bij de behandeling van het wetsvoorstel is al naar voren gekomen dat gevolgen voor belastingen en sociale zekerheid waarmee u als werkgever (en uw werknemer) geconfronteerd worden door thuiswerken, er niet per definitie toe leiden dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Kortom: de Wet werken waar je wilt heeft, zeker in grensoverschrijdende situaties, vergaande gevolgen. Mocht u met dergelijke situaties te maken krijgen dan is het verstandig om u goed te laten adviseren.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement