Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Brabantse plannen infrastructuur: realisme als rode draad

VNO-NCW Brabant Zeeland is tevreden met de keuzes van het nieuwe provinciebestuur, waar het aankomt op de aanpak van mobiliteit. De verkeersproblematiek en de aanpak ervan worden op een reële wijze aangevlogen, al moet er wel een goede balans gemaakt worden in de financiering naar modaliteit.

Blog – Rik Derksen – Belangenbehartiger infrastructuur en ruimte  VNO-NCW Brabant Zeeland

Elke euro kun je maar één keer uitgeven

De eerste geplande actie is de presentatie van de Brabantse uitwerking van het landelijke toekomstbeeld OV. Daarin moet iedereen in Nederland snel, gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar vervoer kunnen reizen. Ook in 2040. Het nieuwe bestuur is bereid om flink te investeren in deze aanpak. De provincie richt zich met name op extra capaciteit op het spoor en bij stations. Een belangrijke pijler hierbij is ook de bereikbaarheid van industrie- en bedrijventerreinen. Een goede stap, die het vestigingsklimaat in Brabant zeker zal verbeteren. Een belangrijke afweging die wel gemaakt moet worden is de mate van investeringsbereidheid. Elke euro kan slechts één keer uitgegeven worden. Een enorme uitgave aan de toekomstige ontwikkeling van het spoor, gaat dan ten koste van de ontwikkeling van de weg. Hier zit dan ook de grootste valkuil van het akkoord als het gaat om de infrastructuur.

Robuust systeem voor de komende decennia

Ondanks een dalende begroting voor infrastructuurinvesteringen, is Gedeputeerde Staten realistisch in wat ze wil aanpakken. Zo onderschrijft het college nadrukkelijk het belang om de bereikbaarheid in de Brainportregio op te lossen. Een belangrijke voorwaarde is de ontwikkeling van een robuust systeem voor de komende 20 tot 30 jaar. VNO-NCW Brabant Zeeland is blij met deze voorwaarde, ook omdat de huidige aanpak die in onze ogen tekort schiet. Gedeputeerde Staten zet ook goed in op verschillende grote projecten zoals de A58, N65, A50, A67 en N279 en proberen deze waar mogelijk te versnellen. Het huidige stikstofbeleid zorgt daarbij echter voor onvoldoende oplossingen, waardoor vertraging dreigt. De oplettende lezer heeft ook gezien dat de provincie zich blijft inzetten voor een volwaardige ombouw van het knooppunt Hooipolder. Vooral in West-Brabant valt dit goed, waar Hooipolder als het grootse verkeersknelpunt gezien wordt.

Datagedreven mobiliteitsbeleid

Met West- en Midden-Brabant als belangrijkste logistieke hotspots van Nederland en de Brainport regio als de meest intelligente regio, speelt de provincie goed in op Smart Mobility oplossingen en met name gericht op het doorgaande vrachtverkeer. VNO-NCW Brabant Zeeland is blij met deze benadering en werkt graag met provincie samen om dit te realiseren. De stap om zich meer te richten op datagedreven mobiliteitsbeleid onderstreept bovendien het realistische beleid van de provincie.

Al met al ben ik zeer te spreken over de infraplannen in het nieuwe Brabantse bestuursakkoord. Het provinciebestuur presenteert hiermee een realistisch plan van aanpak, waarmee we ook op de lange termijn Brabant houden als topregio om te ondernemen.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Rik via e. derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement