Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Brabants arbeidsmarktbeleid in crisistijd: samenhang nodig voor effectiviteit en slagkracht

Blog – Anne Deelen – Belangenbehartiger arbeidsmarkt en onderwijs VNO-NCW Brabant Zeeland

Vorige maand presenteerde het nieuwe bestuur van de Provincie Noord-Brabant in haar bestuursakkoord de prioriteiten voor ‘economie, kennis en talentontwikkeling’. In diezelfde maand waren vanwege corona volledige bedrijfstakken gesloten, nam voor het eerst sinds jaren de werkeloosheid fors toe en maakte het consumentenvertrouwen een historische duikvlucht. Adequaat arbeidsmarktbeleid is juist nu onontbeerlijk. Gelukkig heeft onze provincie inhoudelijk goed in beeld wat er moet gebeuren. Maar, voor een uitvoering die hout snijdt, zal er door partners in het veld commitment moeten worden uitgesproken op een samenhangende aanpak en uitvoering.

Aanjagen en faciliteren

Het takenpakket van de provincie op het gebied van arbeidsmarktbeleid is een bijzondere. In plaats van harde wettelijke taken – zoals we die zien binnen de domeinen infrastructuur en ruimte – heeft de economische kerntaak meer een aanjagend en faciliterend karakter. Door het ontwikkelen van projecten en programma met arbeidsmarktregio’s, triple-helix organisaties, sociale partners en onderwijspartijen draagt de provincie zorg voor een goede werkgelegenheid en een gunstig vestigingsklimaat. Met deze aanpak is er de afgelopen jaren een breed – en soms wat onsamenhangend – scala aan initiatieven, programma’s en projecten ontstaan die een bijdrage leverden aan bovenstaande taakstelling.

Inspelen op verandering

De verwachting is dat er op zijn minst aardverschuivingen op de arbeidsmarkt zullen plaatsvinden. Een recessie en forse werkeloosheid lijken inmiddels niet te voorkomen. Het is de vraag of sectoren zich tot op het oude niveau zullen herstellen. De provincie heeft dit goed begrepen en wil inzetten op het aan de gang krijgen van de werkloze 50-plussers en door laaggeletterdheid op de werkvloer aan te pakken. Ook is er oog voor digitalisering en data, iets wat onze manier van werken structureel zal veranderen. Verder zet het ‘actieplan arbeidsmarkt‘ in op het aantrekken, behouden en benutten van talent. Daarbij wordt de link gelegd naar de kansen op het gebied van circulariteit. Maar dan de vraag: kan de provincie met deze actielijnen, met haar aanjagende rol richting arbeidsmarkt partners, deze crisis het hoofd bieden?

Samenhang nodig voor effectiviteit en slagkracht

Jazeker, maar dan moet dit wat ons betreft gebeuren vanuit een gezamenlijke en enigszins uniforme aanpak. Daarvoor is commitment nodig vanuit het onderwijs, de sociale partners, triple-helix organisaties en de arbeidsmarktregio’s. Samenhang in acties is noodzakelijk voor effectiviteit en slagkracht. Voor het begeleiden van werkzoekenden en in de dienstverlening richting werkgevers. Volgens ons ligt er een rol voor de provincie om daar stevig op te sturen en om draagvlak bij partners te genereren. Crisis vraagt om snel te kunnen handelen, vanuit een samenhangend pakket acties dat kan worden bijgesteld op basis van best practices en lessons learned. En voor wat betreft die ‘couleur local’: volgens ons maakt de huidige situatie redelijk kleurenblind.

Concluderend: wij zijn blij met de prioriteiten die de provincie heeft aangestipt voor de komende periode, maar commitment van de arbeidsmarktpartners op een gezamenlijke enigszins uniforme aanpak is essentieel voor het organiseren slagkracht in deze crisis. Met zelf het wiel uitvinden gaan we er deze keer niet komen. Laten we van de genoemde lijnen in de bestuursakkoord een Brabants totaalplaatje maken.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Anne via e. deelen@vnoncwbrabantzeeland.nl 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement