Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Belastingplan 2023: de belangrijkste wijzigingen

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de fiscale maatregelen uit het Belastingplan 2023. Wij zetten de 8 belangrijkste wetsvoorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

Tekst: Rolf Brouwer, senior belastingadviseur bij ABAB

#1 Tarieven in de vennootschapsbelasting

De eerste tariefschijf gaat omlaag van € 395.000 naar € 200.000, waardoor meer ondernemingen in de hoogste tariefschijf vallen. Het tarief van de vennootschapsbelasting over de eerste schijf wordt in 2023 19% (2022: 15%). Het (hogere) tarief in de tweede schijf blijft 25,8%.

#2 Twee tarieven box 2

In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd aanmerkelijk belang. Dit is meestal een aandelenbelang van 5% of hoger. U kunt dan denken aan dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen. In 2023 wijzigt het tarief in box 2 niet. Het tarief bedraagt 26,9%. Met ingang van 2024 veranderen de tarieven wel. Tot een inkomen van € 67.000 bedraagt het tarief in box 2 dan 24,5%. Het meerdere wordt belast tegen 31%.

#3 Excessief lenen bij de eigen bv

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’’ treedt, bij goedkeuring van de Tweede Kamer, per 1 januari 2023 in werking. Het doel van dit wetsvoorstel is het ontmoedigen van lenen door een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) van zijn/haar eigen bv. De maatregel is bedoeld om belastinguitstel of -afstel door ab-houders tegen te gaan.

#4 Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling

Door de toegenomen inflatie zijn vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers duurder, terwijl de loonsom (en daarmee de vrije ruimte) minder snel toeneemt. Vooral bij bedrijven met weinig werknemers of met werknemers met lagere lonen, is daardoor de vrije ruimte niet altijd meer toereikend om de gebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen te handhaven zonder dat er sprake is van een eindheffing. Om hiervoor het mkb tegemoet te komen, is voorgesteld om de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22% tot 1,92%.

#5 Aanscherping gebruikelijkloonregeling

In 2023 wordt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling van een directeur-grootaandeelhouder (dga) volledig afgeschaft. Is uw loon nu vastgesteld met toepassing van de doelmatigheidsmarge van 25%? Dan moet uw loon in 2023 worden verhoogd. Mogelijk is ook een verhoging noodzakelijk als het loon nu is vastgesteld op het normbedrag van €48.000.

#6 Beperking 30%-regeling vanaf 2023

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werknemers uit het buitenland die in Nederland komen werken gebruikmaken van de 30%-regeling. In het Belastingplan 2023 is aangekondigd dat de regeling wordt versoberd en alleen nog geldt tot maximaal de Balkenendenorm (€216.000 in 2022).

#7 Bronbelasting op dividend

Met ingang van 1 januari 2024 wordt een aanvullende bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties ingevoerd. Deze belasting sluit aan bij de sinds 1 januari 2021 bestaande bronbelasting op rente- en royaltybetalingen.

#8 Overdrachtsbelasting: Verhogen algemene tarief overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 10,4%. Het algemene tarief geldt voor de verkrijging van niet-woningen en woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woning gaan wonen.

Alle fiscale wijzigingen Belastingplan 2023

Meer informatie over bovenstaande wetsvoorstellen en wijzigingen en een totaaloverzicht kunt u terugvinden op de speciale Prinsjesdag overzichtspagina van onze strategisch partner ABAB.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement