Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Aandelenopties in internationaal verband

Als werkgever wilt u werknemers voor langere tijd aan uw onderneming binden. Daarom kent u een specifieke groep werknemers aandelenopties toe. Is het netto eindresultaat hieruit gelijk voor in Nederland en in het buitenland wonende werknemers?

Tekst: Clea Cremers, Senior belastingadviseur ABAB International

Wat is een aandelenoptie?

Een aandelenoptie geeft een werknemer het recht om bijvoorbeeld aandelen te verwerven in uw onderneming of in een met uw onderneming verbonden vennootschap. Dit tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aandelenopties zijn in Nederland loon voor de loonheffingen

Nederlandse wetgeving bepaalt dat optie-inkomen belastbaar loon vormt voor de loonheffingen. De werknemer is dus loonheffingen verschuldigd over het optie-inkomen. De hoogte van dit loon wordt gesteld op de waarde van de verkregen aandelen in het economisch verkeer. Het bedrag dat de werknemer betaalt voor verkrijging, mag in mindering gebracht worden op de waarde in het economisch verkeer.  Maar niet verder dan tot nihil.

Bij direct verhandelbare aandelen vindt belastingheffing over het optie-inkomen direct bij uitoefening van het optierecht plaats. Bij niet direct verhandelbare aandelen mag de werknemer kiezen: de belastingheffing over het optie-inkomen vindt dan plaats op moment van uitoefening van het optierecht of op het moment dat de optierechten juridisch verhandelbaar worden. Gezien de strekking van dit artikel gaan we niet verder in op de exacte voorwaarden van deze wetgeving.

Aandelenopties voor werknemers die niet in Nederland wonen

Bij werknemers die wonen en werken in Nederland, is Nederland volledig heffingsbevoegd over het optie-inkomen naar volledig Nederlandse maatstaven. Maar welk land heeft het heffingsrecht over de optie-inkomsten als de werknemer (fiscaal) niet in Nederland woont? En welke belastingtarieven gelden?

Een voorbeeld: een werknemer woont in België en verkrijgt een aandelenoptierecht in zijn Nederlandse werkgever. Dit is een voorwaardelijk recht en het is nog niet juridisch verhandelbaar. De werknemer werkt deels vanuit huis en deels in Nederland. Een deel van het verkregen optierecht ziet op werkzaamheden verricht in België, het andere deel ziet op de werkzaamheden verricht in Nederland. Nederland zal het standpunt innemen dat zij belasting heft over het optie-inkomen, voor zover de inkomsten toerekenbaar zijn aan in Nederland uitgeoefende werkzaamheden. Het is aan België om over het andere deel belasting te heffen naar Belgische maatstaven en dus ook volgens Belgische belastingtarieven. In dit scenario ontstaat een verschil in toepasselijke belastingtarieven tussen de in België wonende werknemer en zijn Nederlandse collega’s. Het netto resultaat zal daarmee hoogstwaarschijnlijk ook verschillen.

Andere verschillen

Naast de geldende tarieven kan ook het tijdstip van de belastingheffing verschillen. Landen bepalen zelf of en op welk moment ze belasting heffen over het optie-inkomen. Dit kan bijvoorbeeld het moment van uitoefenen van het optierecht zijn, het moment van het juridisch verhandelbaar worden van het recht of het moment van verkrijging van het recht. Het heffingsmoment kan dus per land verschillen.

Niet alleen de hoogte en het tijdstip van de belastingheffing kunnen verschillen. Op het moment dat dividenden uitgekeerd worden over de aandelen,  voor datum van vestiging van de optie, behandelt de Belastingdienst in Nederland dit als loon van de werknemer. De werknemer betaalt hier loonheffingen over. Over het dividend is daarnaast dividendbelasting verschuldigd. Deze dividendbelasting kan de Nederlandse belastingplichtige verrekenen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Bij een buitenlands belastingplichtige grensarbeider is het nog maar de vraag of en in hoeverre verrekening mogelijk is.

Het verkrijgen van aandelenopties kan dus financieel verschillend uitpakken voor in Nederland en in het buitenland wonende werknemers. Als werkgever doet u er goed aan hier op voorhand rekening mee te houden.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement