Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Zeeuwse werkgever in de techniek: neem je verantwoordelijkheid richting het onderwijs

De provincie Zeeland ontving 9,6 miljoen euro voor het plan om techniek onderwijs in het VMBO naar een hoger plan te tillen. Binnen het programma Sterk Techniekonderwijs Zeeland wordt hier invulling aan gegeven. 2020 is het jaar van onderzoek en ontwerp, uitvoering zal starten in 2022. Nu is dus een mooi moment om input op te halen vanuit Zeeuwse werkgevers. Guus Hagt, directeur van Mondia Scholengroep en penvoerder van Sterk Techniek Onderwijs Zeeland, informeerde de deelnemers over structuur, ambities en doelen en was benieuwd naar hun ervaringen en ideeën.

Deze bijdrage zorgt ervoor dat scholen de aansluiting tussen VMO en MBO kunnen versterken en innovatiever en beter onderwijs gaan aanbieden, dat beter aansluit op de behoeftes van het  bedrijfsleven. Het uiteindelijke doel is om meer gekwalificeerde en gemotiveerde technische arbeidskrachten aan te bieden voor het Zeeuwse bedrijfsleven. Maar hiervoor is ook inzet en medewerking vanuit de werkgevers nodig. Dit terwijl bedrijven zelf vaak ook te kampen hebben met personeelstekorten. Zie hier het dilemma waarover uitvoerig gesproken werd tijdens deze sessie.

Schieten in de eigen voet

Martijn van Sabben, algemeen directeur van Fraanje Aannemingsbedrijf BV, voorzitter van Bouwend Zeeland en regiovoorzitter van Bouwend Nederland Zuid, gaf in zijn reactie nog maar eens aan dat bedrijven die niet bereid zijn om tijd te investeren aan stagiaires in feite in hun eigen voet schieten. Met de vergrijzingsgolf die eraan komt kunnen we niet anders dan ons extra inzetten voor nieuwe instroom. Binnen Fraanje zijn we ons hier allemaal van bewust.’ Ook vertelde Martijn dat binnen de bouwsector een landelijke campagne is gevoerd die gezorgd heeft voor meer instroom. ‘Je heft personeelstekorten namelijk niet op door simpelweg meer salaris te bieden. Technische functies op MBO-niveau, waar in Zeeland de meeste behoefte aan is, moeten meer aansprekend worden voor scholieren. Daarnaast wijzigt het profiel: In de Bouw wordt steeds meer voorbereidend werk in fabrieken gedaan, daar ontstaat dus ook meer vraag naar anders gekwalificeerd personeel. Opleidingen moeten hierop inspelen en hun aanbod anders inrichten. Het bedrijfsleven kan leerlingen vervolgens meer laten ervaren: neem ze mee die bouwplaats op!’

Verfrissend

Ook haalde Martijn de hybride techniekopleider aan, een mooie mogelijkheid waarbij ervaren medewerkers hun kennis enkele dagen per week overbrengen op stagiaires. Ook anderen hebben hiermee goede ervaringen: ‘Motiverend voor zowel de jongelui als de senior die wellicht iets minder energie heeft maar zo van grote toegevoegde waarde blijft in de laatste jaren van zijn loopbaan. En die nieuwe input is daarnaast verfrissend binnen je eigen bedrijf’.

Famke-Louise

Vanuit de aanwezigen werden meer mooie voorbeelden geopperd om de paradox op te heffen. Van het contracteren van BBL-leerlingen voor het eigen bedrijf, via het motiveren van basisscholen om bij bedrijven langs te gaan voor een allereerste kennismaking met techniek, tot een promotieactie door eigen medewerkers die gewoon trots zijn op hun werkgever, alles werd genoteerd. Ook vlogster Famke-Louise werd nog even genoemd: Werken in de techniek betekent lang niet altijd dat je veel kracht nodig hebt of vuil wordt. Om dit imagoprobleem te doorbreken, werd geopperd om meer aansluiting te zoeken bij de belevingswereld van scholieren. Influencing op social media door techniek-studenten zelf wordt meegenomen in de verdere uitwerking van dit project.

Verantwoording nemen

Ter afsluiting een mooie overweging die wij ontvingen bij de evaluatie: “Mooie aandachtspunten en voorbeelden. De werkgevers zullen meer verantwoording moeten nemen om aansluiting te vinden bij de opleidingsinstituten. Ik kreeg de indruk dat de bedrijven die deelnamen aan deze sessie dat juist al doen. Misschien moeten wij onze collega bedrijven erop aanspreken ook deze verantwoording te nemen. Dit is mogelijk via de verschillende branche organisaties.”

Meer weten? Neem contact op met Chantal de Jonge, regiomedewerker VNO-NCW Zeeland: jonge@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement