Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Zeeuws coalitieakkoord: Nuchtere toonzetting, veel aandacht voor een betrouwbare overheid

Op vrijdag 16 juni presenteerde het nieuwe Zeeuwse provinciebestuur het coalitieakkoord BBB, SGP, CDA en VVD: ‘Met Zeeland, voor Zeeland’. Veel voor VNO-NCW Zeeland cruciale punten komen terug in de plannen. We constateerden een nuchtere toonzetting, met veel aandacht voor een betrouwbare overheid. In het nieuwe college zitten veel ‘oude bekenden’ en de lijntjes zijn als vanouds kort. Dat is goed voor een provincie als Zeeland die zijn eigen industrie over het algemeen koestert en goed benaderbaar is voor VNO-NCW.

Speerpunten in het beleid van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten zijn o.a. de omslag maken van stikstofbeleid naar natuurbeleid, ruimte vinden voor alle opgaven waaraan de komende jaren moet worden gewerkt en meer denken vanuit de kwaliteit van leven van de inwoners van Zeeland.

Opvallende zaken

  • Het stikstofdossier krijgt de nodige aandacht, met het pleidooi de normstelling aan te passen (de KDW, kritische depositie waarde, is als norm onbruikbaar want vooralsnog gebaseerd op onhaalbare doelstellingen), met de aanbeveling het beleid minder te focussen op stikstof en meer integraal te maken, en met de aanbeveling de uitstoot van de zeescheepvaart op nationale schaal aan te pakken.
  • In lijn met eerdere onderzoeken wordt gepleit voor ‘brede welvaart’ als criterium in plaats van het engere welvaart, ter ondersteuning van de wens de landelijke investeringen niet langer vooral te richten op ‘economische winnaars’.
  • Er wordt onder voorwaarden steun betuigd aan de landelijke nucleaire ambities.
  • Het streven is om het PFAS-gehalte in het Zeeuwse water omlaag te krijgen.
  • plannen voor 16.500 nieuwe woningen in de coalitieperiode
  • er worden forse infra opgaven opgesomd, met als opvallendste gegeven het feit dat de Zeelandbrug nog maar maximaal 15 jaar te gebruiken is.

Opvallend is dat in een eerste kennismaking met de nieuwe Gedeputeerde Staten, verantwoordelijk voor stikstof, vooral de constante in het beleid werd benadrukt. Aanpassing daarvan moet op landelijke schaal plaatsvinden. De ambities uit het beleidsakkoord worden daarmee maar tot op zekere hoogte waargemaakt.

Vragen of meer informatie?

Erik van Oosten
Regiomanager VNO-NCW Zeeland
oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl, 06-25051508

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement