Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

‘Samen zetten wij ons in om mensen aan het werk te houden’ – André van der Reest, wethouder Goes en voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer

De coronapandemie treft veel Zeeuwse ondernemers, bedrijven, organisaties en zzp’ers. Dit heeft gevolgen voor werkgevers, werknemers en de werkgelegenheid in Zeeland. Sommige bedrijven kampen met boventallig personeel, mensen zijn op zoek naar nieuwe kansen. Echter, Zeeland kent nog steeds een krappe arbeidsmarkt. De werkloosheid is in onze provincie nog steeds het laagst van Nederland. We spraken met André van der Reest, wethouder Goes, centrumgemeente Arbeidsmarktregio Zeeland, en voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer, over het Zeeuwse Mobiliteitsteam.

Wat doet de Zeeuwse Werkkamer?

VNO-NCW Zeeland werkt in de Zeeuwse Werkkamer intensief samen met gemeenten, UWV, vakbonden en onderwijs om de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te pakken. Een nieuw initiatief is het Zeeuwse Mobiliteitsteam dat werkgevers, en hun werknemers, zal ondersteunen bij het vinden van nieuwe kansen voor boventallig personeel. Het doel is dat zij geen dag zonder werk zitten en snel bij een andere werkgever aan de slag kunnen. De activiteiten van het mobiliteitsteam zullen onderdeel uitmaken van de bestaande dienstverlening in de regio, die worden gecoördineerd vanuit de Zeeuwse Werkkamer.

Wanneer gaat het Zeeuws mobiliteitsteam aan de slag?

Per 1 maart is Eva Jeremiasse gestart als kwartiermaker om een plan voor het Zeeuws mobiliteitsteam te ontwikkelen. In de aanloopperiode naar een operationeel team, is een – tijdelijk – Zeeuws aanspreekpunt ingericht. Werkgevers en werknemers kunnen daar al ondersteuning krijgen bij ‘van-werk-naar-werk’ vraagstukken. Het aanspreekpunt is te bereiken via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl.

Het Mobiliteitsteam zal werkgevers ondersteunen bij de inspanningsverplichting vanuit de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW); het verbinden van werkgevers met personeelsoverschotten met werkgevers met personeelstekorten en het begeleiden van met ontslag bedreigde werknemers naar een andere betaalde baan.

Wat is het voordeel van dit Team voor ondernemers?

Het Zeeuws Mobiliteitsteam is er voor alle werkgevers en hun werknemers in Zeeland die getroffen zijn door de coronacrisis en de economische gevolgen daarvan. Het team neemt zorgen uit handen en kijkt naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Individueel maatwerk is hier uitgangspunt. De Zeeuwse ondernemers wordt hiermee één loket geboden voor alle vragen die ze hebben in het kader van de huidige economische situatie.

Wat is de rol van de Zeeuwse Werkkamer?

Als wethouder van Goes, centrumgemeente van de Arbeidsmarktregio Zeeland en als voorzitter van de Zeeuwse Werkkamer ben ik nauw betrokken bij alle ontwikkelingen. Voor de vorming van een regionaal mobiliteitsteam heeft de gemeente Goes een regiefunctie. De Zeeuwse Werkkamer fungeert hierbij als bestuursorgaan. Het is mooi om te zien dat er binnen de regio in een kort tijdsbestek een grote mate van overeenstemming is bereikt.

In de Zeeuwse Werkkamer zijn de lijnen kort en kan er snel en effectief worden geschakeld tussen de belangrijke spelers op de arbeidsmarkt: de werkgevers (VNO-NCW Zeeland), de vakbonden, het onderwijs, de 13 Zeeuwse gemeenten, en de vier werk(gevers)servicepunten (waaronder het UWV).

Samen zetten wij ons in om mensen aan het werk te houden en om de uitdagingen van onze krappe arbeidsmarkt aan te pakken. En die samenwerking werkt goed en is de basis voor een succesvolle inzet van het Zeeuwse Mobiliteitsteam.

Momenteel voert de kwartiermaker gesprekken met alle partijen om mede op basis van die gesprekken voor de zomer een plan te presenteren.

Meer weten? Neem contact op met

Erik van Oosten, regiomanager VNO-NCW Zeeland
oosten@vnoncwbrabantzeeland.nl
06-25051508

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement