Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Nieuwjaarsgroet Eric van Schagen

In de overgang van het oude naar het nieuwe jaar maken we de balans op en is er veel om trots op te zijn. In navolging van voorgaande jaren groeide onze economie ook in 2018 fors door. En weliswaar iets minder hard, maar ook in 2019 houdt die groei aan. Nederland doet het bovendien beter dan gemiddeld in de eurozone. Zeeland is de enige provincie met een werkloosheid onder de 3 procent en voor Brabant schrijven we een prachtige 3,1% economische groei in 2018, 10% boven het Nederlands gemiddelde. Samen leveren onze provincies een hoge bijdrage aan ons land.

Ledengroei tegen de trend in

De Nederlandse en Brabants-Zeeuwse economie staan er dus goed op. Onze eigen vereniging weerspiegelt dat. Wij zagen dit jaar een toename van ons ledenaantal. Dat is niet vanzelfsprekend, want in brede zin kampen verenigingen met een teruglopend ledenbestand. De mensen op ons secretariaat hebben hier keihard voor gewerkt en de organisatie heeft grote stappen gezet in 2018. De fundering van de ondernemersacademie is gelegd, we hebben een goede balans tussen jonge en meer ervaren mensen en we hebben een prachtige nieuwe website.

Onze lobbythema’s werkten we dit jaar, samen met ondernemers uit de regio’s, uit in onze Ondernemerscirkel. Die maakt in één oogopslag duidelijk wat onze speerpunten zijn en aan welke doelen en onderwerpen wij werken voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio Brabant en Zeeland.

Kijk hier voor een jaaroverzicht met een greep uit de hoogtepunten van 2018.

 

Ondernemers versterken, ondernemerskracht bundelen

De Lenteprikkel op de Vliegbasis Woensdrecht, waarbij ik de voorzittershamer van Peter Struik overnam, was een persoonlijk hoogtepunt. In de periode erna sprak ik met veel leden. In november organiseerden we dit voor het eerst in twee bijeenkomsten: de OndernemersTop Brabant en de eerste editie van de Collegetour in Eindhoven. Inspirerende gesprekken waarbij we spraken over de prioriteiten en de toekomst van deze regio. In februari volgen de edities van de Collegetour in Zeeland en de andere delen van Brabant en de OndernemersTop Zeeland staat ook gepland.

Als hét ondernemingsnetwerk in deze regio zijn we ons continu bewust van onze opdracht: ondernemers versterken, knelpunten aankaarten en wegnemen en ondernemerskracht bundelen. We blijven ondernemers een platform bieden waar zij andere ondernemers leren kennen en waar zij van elkaar en anderen kunnen leren. Via belangenbehartiging dragen we bij aan een optimaal ondernemingsklimaat, waarbij ú als lid de prioriteiten bepaalt. Daarbij geldt: hoe meer leden, des te zwaarder onze stem. Met elkaar weten we meer en beréiken we meer.

Meer leden, meer invloed

We zijn trots op de mooie resultaten die we in 2018 bereikten, maar blijven ons onverminderd inzetten voor een optimaal ondernemingsklimaat. Voor het Brabants-Zeeuwse bedrijfsleven in het algemeen en voor onze leden in het bijzonder.

Ik wens u het allerbeste voor 2019!

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement