Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Goede stappen voor Brabantse bereikbaarheid

Brabant wordt zowel nationaal als internationaal beter bereikbaar dankzij concrete afspraken in het MIRT, het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Daarin staan plannen voor de ontwikkeling van de stations ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven Internationale Knoop XL (EIK XL), de Brainportlijn en verbetering van diverse wegen. Noodzakelijke plannen om de economische kracht van Brabant vast te houden, volgens Eric van Schagen, voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland. Hij is tevreden over het resultaat en benadrukt de noodzaak dat dit nú gebeurt.

“Brabant is booming, voor het vasthouden van onze internationale economische kracht is het echt noodzakelijk deze plannen nú door te voeren.” Eric van Schagen

OV: ontwikkeling spoorknooppunten en Brainportlijn

De eerste stappen in de plannen voor het openbaar vervoer betreffen de ontwikkeling van spoorknooppunt ‘s-Hertogenbosch en Eindhoven Internationale Knoop XL. “Spoorknooppunt
‘s-Hertogenbosch is uitermate belangrijk voor de bereikbaarheid van de gehele provincie. Het station is de schakel tussen Zuid-Nederland en de Randstad. De geplande investeringen zorgen voor betere bereikbaarheid van de regio via openbaar vervoer. Dat past bij de verwachte groei van de reizigersstroom,”
aldus Van Schagen. De grootste groei wordt in Eindhoven verwacht, waar Eindhoven Centraal zich in de komende jaren zal moeten ontwikkelen tot internationaal spoorknooppunt. Het openbaar vervoerssysteem moet daarom flink worden aangepakt. Als onderdeel hiervan wordt ook de Brainportlijn aangelegd.

Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW: ‘De nieuwe Brainportlijn heeft het in zich om het meest innovatieve OV-systeem van Europa te worden, met zelfrijdende voertuigen naar allerlei locaties en op basis van kennis van de bedrijven uit Brainport, Europa’s meest innovatieve regio. Dat zet Nederland als kennisland en hotspot voor slimme mobiliteit op de kaart. Daarom zijn we blij dat het Rijk zich nu committeert om mee te gaan investeren in de aanleg van de benodigde speciale buslijnen en de productie van zelfrijdende elektrische voertuigen.’’

Verbetering weginfrastructuur

Met de miljardentoezegging van het kabinet wordt de A2 tussen knooppunt Deil en Vught 2 x 4-baans en wordt de Ring ’s-Hertogenbosch uitgebreid. De grootste stap wordt gezet in Zuidoost-Brabant, met afspraken over de verstedelijking en bereikbaarheid van de Brainportregio. De uitwerking van de plannen voor het wegennet moeten nog wel verder uitgewerkt worden op enkele kritische punten. In 2021 zullen hier concrete afspraken over gemaakt worden. Bij twijfel over de robuustheid van deze oplossingen voor de weg gaat het bedrijfsleven niet akkoord. Afsluiting van bestaande wegen is een absolute no go.
De minister besloot bovendien dat de goederencorridor Zuid een nationale status krijgt. Dit betekent dat de multimodale ontsluiting tussen de nationale zeehavens een prominentere rol zal spelen. Topprioriteit zijn daarbij de Port of Moerdijk en North Sea Port.

Goede samenwerking regionale overheden en bedrijfsleven

Van Schagen is tevreden over de wijze waarop de plannen tot stand zijn gekomen ’Het is goed dat de regionale overheden het bedrijfsleven qua behoeftebepaling en technologische oplossingen betrekken bij het uitdenken van zulke plannen. Dat maakt ons als regio sterker.”

MIRT

De Rijksoverheid werkt samen met andere overheden aan het veilig, bereikbaar en leefbaar houden van Nederland, door te investeren in betere wegen, het spoor en waterwegen. Alle investeringen hiervoor staan in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het bestuurlijk overleg MIRT is een jaarlijks overleg tussen minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en, in het geval van de provincie Noord-Brabant, de Brabantse gedeputeerde Van der Maat. Het Bestuurlijk Overleg MIRT vond plaats op woensdag 25 november.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Rik Derksen, belangenbehartiger infrastructuur
derksen@vnoncwbrabantzeeland.nl
06-59947415

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement