Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Update waterstof in Zuid-Nederland

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie, maar welke dan is de grote vraag. Van de drie soorten waterstof (grijs, blauw en groen) gaat het daarbij meestal om de groene variant, ofwel de schoonste vorm van waterstof die geldt als belangrijke energiedrager en met behulp van stroom kan worden opgewekt. Nu gebeurt dat nog mondjesmaat, maar het toekomstperspectief is erg goed.

Vandaar dat er veel belangstelling was onder de achterban van VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse zustervereniging LWV voor een expertsessie over waterstof eind vorig jaar. De interesse was vooral groot bij de logistieke bedrijven die in grote getale het webinar volgden. Wat is nu de stand van zaken?

Het vervolg heeft even op zich laten wachten, vanwege onduidelijkheid over het perspectief voor het project Hytrucks van Waterstofnet, met steun van onder andere VNO-NCW Brabant Zeeland. Een project gericht op het zo snel mogelijk op de weg krijgen van 100 zware trucks op (groene) waterstof in onze regio, met de bijbehorende laadinfrastructuur. De eerste aanvraag voor subsidie bij de EU is afgewezen, maar een kansrijk vervolg is in de maak.

Interesse industrie

Inmiddels zien we dat de industrie volop interesse heeft in vooral groene waterstof als brandstofdrager. De beschikbaarheid daarvan is nu nog beperkt, maar de productie op mondiale schaal neemt snel toe en binnen enkele jaren komen er voor in elk geval de grotere verbruikers buisleidingen beschikbaar, via initiatieven van zowel de Deltacorridor – de verbinding tussen de Rotterdamse Haven en het Duitse achterland, die dwars door Brabant loopt – als de Gasunie, waarvan de hoofdtransportas binnen afzienbare tijd geschikt wordt gemaakt voor de levering van waterstof. Dat vereist vooralsnog afnamevolumes van bepaalde omvang, waarbij clustering kan helpen daaraan te voldoen.

Afnamevolumes

Langs diverse kanalen wordt nu gepoogd de industrie te interesseren. Wij kunnen geïnteresseerde bedrijven in contact brengen met Gasunie en de Deltacorridor die alles kunnen vertellen over de ins en outs hiervan. De aantrekkelijkheid van groene waterstof is het afgelopen jaar alleen maar groter geworden door de stijging van de prijs van olie en gas en doordat duidelijk is geworden dat de uitbreiding van het stroomnet de vraag van de bedrijvigheid voorlopig niet aankan. Het is dus alle hens aan dek met opslag, nieuwe lokale oplossingen voor stroomvoorziening, uitbreiding van het stroomnet en de beschikbaarheid van alternatieven als groene waterstof. En dat tegen de achtergrond van een industrie die zucht onder historisch ongekend hoge energieprijzen.

Actiemiddag provinciehuis Brabant

Wat doen wij verder als VNO-NCW Brabant Zeeland: samen met de Waterstofcoalitie Brabant bereiden wij een actiemiddag in het provinciehuis van Brabant voor op 25 januari in de namiddag. Van 15 tot 18 uur komen er sprekers over het perspectief van groene waterstof voor zowel de industrie als de logistiek. Later in het jaar vindt een soortgelijk sessie plaats op de Chemelot campus in Geleen, die LWV op 4 april in de namiddag gaat organiseren.

Vragen of meer informatie?

Neem dan contact op met Jan van Mourik, manager belangenbehartiging, via e-mail mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl of telefoon 06 – 25 05 15 09

 

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement