Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Ondernemers in de knel door netcongestie vragen kabinet ruimte voor oplossingen

17 juni 2022 – Ondernemers in Brabant en Limburg worden zwaar geraakt door het besluit van TenneT en Enexis om voorlopig geen nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers in behandeling te nemen. Het zet een streep door de rekening van ondernemers die willen verduurzamen, willen verbouwen of het productieproces willen aanpassen. Uit een onderzoek door de ondernemersorganisaties VNO-NCW Brabant Zeeland en LWV in Limburg blijkt dat zeer veel ondernemers acuut in de knel komen. Tegelijkertijd geven tal van ondernemers aan mee te willen denken over oplossingen.

Meer flexibele afspraken over afname en levering van stroom aan de netbeheerder kunnen op korte termijn al uitkomst bieden. Dat vereist wel meer flexibele regels, maar in het licht van deze stroomcrisis vinden ondernemers het niet meer dan logisch dat daar nu een begin mee wordt gemaakt.

Flitsenquête

Beide ondernemersverenigingen hebben een flitsenquête gehouden onder hun achterban. ‘’Met een respons van 365 werkgevers binnen enkele dagen, kan wel gesteld worden dat het probleem nijpend is.’’ geeft Ron Coenen, sinds gisteren voorzitter van LWV, aan. 69 Procent van de respondenten geeft aan binnen een jaar problemen te ervaren door de netcongestie. 25 Procent binnen 3 jaar. De voornaamste consequenties van de netcongestie: een belemmering van de groei van een bedrijf (47%), belemmering van de energietransitie (44%) en in 25 procent van de gevallen loopt de bedrijfsvoering direct gevaar, vooral in de installatietechniek en de bouw. Tegelijkertijd bieden ondernemers aan mee te werken aan een meer flexibele inzet van elektriciteit voor de industrie. De daarmee te behalen capaciteitswinst is substantieel, zo kan nu al berekend worden.

(Klik hier om de enquête in te vullen)

Energietransitie stagneert door netcongestie

‘’Voor veel ondernemers is dit de druppel.”, vervolgt Coenen. Ondernemers lopen steeds vaker vast door maatschappelijke problemen als de stikstofimpasse, stijgende energieprijzen, personeelstekorten en gebrek aan woningen voor personeel. ‘’In 2019 ondertekende het kabinet het klimaatakkoord en werden ondernemers verplicht stappen te zetten. Terwijl het bedrijfsleven daarin forse stappen zet,  dreigen we nu vast te lopen omdat we de infrastructuur niet op orde hebben.

Daarmee komen ambities als het Schone Lucht Akkoord, de Zero Emissie Zones voor schoon vrachtverkeer in de grote steden en de verplichte verduurzaming van kantoorgebouwen naar het zogenaamde Label C niveau in een ander daglicht te staan. ‘Het is goed dat we ons als maatschappij sterk toeleggen op energietransitie, maar we moeten ons wel rekenschap geven van praktische mogelijkheden en de regelgeving moet onderling afgestemd worden. Dat vereist dat de overheid de regie van het totale proces op zich neemt, aldus voorzitter Eric van Schagen van VNO-NCW Brabant Zeeland. “Met als voornaamste doel ondernemers in staat te stellen datgene te doen waar ze goed in zijn: innoveren”, aldus Van Schagen.

Laat ondernemers doen waar ze goed in zijn: innoveren

VNO-NCW Brabant Zeeland en de LWV juichen toe dat er een gezant komt – namens de minister Jetten en de provincies Noord-Brabant en Limburg– die zich gaat buigen over oplossingen voor het probleem van de netcongestie in Brabant en Limburg. Tegelijkertijd pleiten zij voor een brede opdracht voor deze gezant. Wet en regels die in de praktijk een obstakel blijken te zijn op het pad van de energietransitie, moeten serieus onder de lopen genomen worden. En waar nodig aangepast worden.  ‘’We kennen tal van ondernemers die de opgewekte energie door zonnepanelen – of anderszins-  aan het eigen bedrijf of aan de buren willen leveren, maar daarin door de huidige wet- en regelgeving worden belemmerd. Ook zijn er bedrijventerreinen die graag een eigen energie-infrastructuur willen ontwikkelen en daarmee het energienet kunnen ontlasten, maar daarin nu vastlopen. Dat moet en kan echt anders, in het licht van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan”, aldus beide voorzitters.

Neem voor vragen direct contact op met Jan van Mourik, manager belangenbehartiging VNO-NCW Brabant Zeeland
E : mourik@vnoncwbrabantzeeland.nl 
T : (06) 25 05 15 09

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement