Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Omgevingsvisie Breda 2040 biedt duidelijke stip op de ondernemershorizon

De Omgevingsvisie van Gemeente Breda is van groot belang voor ondernemers en bedrijven in de regio. Deze week dienden we onze zienswijze in op de conceptvisie, samen met Platform BV Breda. ‘We zijn positief over de Omgevingsvisie, maar we hebben ook gevraagd om aandacht voor een aantal onderwerpen die voor de ondernemers belangrijk zijn’ vertelt Susanne Lambregts, regiomanager VNO-NCW Breda.

‘Pragmatisch, evenwichtig én keuzes’

De Omgevingsvisie biedt veel ruimte voor de economie, maar ook voor natuur, wonen en recreëren. Dat is zeker óók voor ondernemers van belang: een goed vestigingsklimaat leidt immers tot economische vooruitgang in de toekomst. Susanne: ‘We zijn blij dat er duidelijke keuzes gemaakt worden door de gemeente. Er is een stip op de ondernemershorizon. En juist nu is dat van groot belang’.

Zorgen over beschikbaarheid bedrijventerreinen en bereikbaarheid

‘Wij horen regelmatig dat er onvoldoende grond beschikbaar is voor zowel bestaande Bredase bedrijven die uit willen breiden als voor bedrijven die zich willen vestigen in Breda.’ vertelt Susanne. Niet voor niets is dit ook een onderwerp op ondernemersagenda van de Bredase kring van VNO-NCW. In de omgevingsvisie is hier al aandacht voor de lange termijn, maar het ondernemingsnetwerk roept de gemeente op al op korte termijn bedrijventerreinen beschikbaar te maken en te houden.

Ook rondom de bereikbaarheid zijn aandachtspunten. Bij de infrastructurele projecten kan stikstof roet in het eten gooien. VNO-NCW Brabant Zeeland roept daarom op hierin samen te werken met de provincie en het Rijk. De ontwikkeling van diverse hoogwaardig openbaar vervoer verbindingen richting onder andere Moerdijk en Utrecht zijn positief. Daar staat tegenover dat veel locaties, waaronder bedrijventerreinen nog erg lastig te bereiken met openbaar vervoer. Susanne: ‘We zien zeker ook mogelijkheden voor duurzame oplossingen voor het vervoer in Breda. Zoals bijvoorbeeld elektrisch openbaar vervoer, of hubs waar verschillende vormen van mobiliteit worden aangeboden’.

Samenwerking is cruciaal

Met alle plannen die er liggen is het van belang dat we zorgen dat de stad goed bereikbaar en toegankelijk blijft. Breda brengt het samen is de stadsslogan en dat is zeker van belang bij de Omgevingsvisie Breda 2040. ‘Goed dat we als bedrijfsleven in de regio samen input leveren voor dit document.’ aldus Susanne, ‘Ook voor de uitvoering hiervan en de plannen van de Regionale Investerings Agenda is het wat ons betreft belangrijk dat we deze samenwerking blijven zoeken.’

Heb je vragen? Neem dan contact op met Susanne Lambregts, regiomanager VNO-NCW Breda
06-59919105
lambregts@vnoncwbrabantzeeland.nl

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement