Contact

Contactpagina

Bezoekadres
Reitseplein 1
Postbus 90154
5000 LG TILBURG
T 013 205 00 00

Voor ondernemers uit Zeeland:
Oostelijk Bolwerk 9
4531 GP Terneuzen
T 0115 451456

Minderjarige vakantiekrachten aannemen: dit moet u weten | Newtone

De zomerperiode komt eraan en veel scholieren/studenten zijn op zoek naar een bijbaan. Bij het aannemen van minderjarige vakantiekrachten zijn er een aantal zaken waar u op moet letten. In dit artikel brengen wij u hiervan op de hoogte.

Net als andere werknemers dient u voor vakantiekrachten de regels van de Arbowet en Arbeidstijdenwet na te leven. Er gelden per leeftijdsgroep aanvullende regels in deze wetgeving. Kinderen tot en met 12 jaar mogen niet werken. Voor kinderen van 13, 14 en 15 jaar gelden beperkingen ten aanzien van werkzaamheden en werktijden. Voor jongeren van 16 en 17 jaar oud gelden vooral beperkingen voor de werktijden.

Jongeren onder de 16 jaar hebben voor het afsluiten van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig van hun ouders / voogd. Als de ouders /voogd bezwaren hebben moeten zij dat binnen vier weken na de start van de werkzaamheden aangeven. Na vier weken blijft de arbeidsovereenkomst ongewijzigd. Wij adviseren om een ouder/voogd de arbeidsovereenkomst altijd mee te laten ondertekenen.

Als werkgever moet u zich houden aan de identificatieplicht. De identiteit van een vakantiewerker vanaf 14 jaar moet worden vastgesteld. U kunt vragen naar een origineel en geldig ID-bewijs, dat te controleren en een kopie te bewaren bij de loonadministratie.

Onderstaande informatie is alleen van toepassing tijdens vakantie. Gedurende schoolperiodes gelden andere regels.

Vakantiekrachten van 13 en 14 jaar

Welk werk mag de 13 of 14-jarige vakantiekracht doen?

Vakantiekrachten van deze leeftijd mogen klusjes doen zolang het licht en niet-industrieel werk betreft, en dit niet in een fabriek of in de buurt van machines is. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: oppassen, reclamefolders rondbrengen of in de supermarkt: spiegelen (producten recht leggen, vegen, vakken vullen met lichte producten) helpen op een camping of speeltuin, helpen met het voeren van dieren of het plukken van fruit (er mogen recent geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling.

Werktijden voor 13- en 14-jarige vakantiekrachten

Tijdens vakantieperiodes mogen 13- en 14-jarigen maximaal 7 uur per dag werken tussen 07.00 en 19.00 uur, met een maximum van 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar. 13- en 14-jarigen mogen maximaal 4 vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal 3 weken aaneengesloten. Werken op zondag mag niet. Als ze 4,5 uur of meer hebben gewerkt, hebben ze recht op een half uur pauze. Als ze 2 dagen achter elkaar hebben gewerkt, moet er minimaal 14 uur rust tussen zitten.

Vakantiekrachten van 15 jaar met leerplicht

Welk werk mag een 15-jarige vakantiekracht doen?

Vakantiekrachten van 15 jaar mogen licht en niet-industrieel werk verrichten. De werkzaamheden lijken veel op de werkzaamheden van 13- en 14-jarigen. Voorbeelden van werkzaamheden die verricht mogen worden zijn: vakkenvullen, inpakwerkzaamheden en schoonmaken.

Werktijden voor 15-jarige vakantiekrachten

Tijdens vakantieperiodes mogen 15-jarigen maximaal 8 uur per dag werken tussen 07.00 uur en 21.00 uur, met een maximum van 40 uur per week. 15-jarigen mogen maximaal 6 vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten. Bij een werkdag van 4,5 uur of meer heeft de 15-jarige recht op een half uur pauze. Elke 2 werkdagen moet de 15-jarige minimaal 12 uur rusten. Werken op zondag is toegestaan, mits dit gebruikelijk is binnen uw bedrijf én de 15-jarige  hiervoor toestemming heeft van zijn ouders. De 15-jarige mag niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar

Welk werk mag een 16- of 17-jarige vakantiekracht doen?

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar mogen bijna alle soorten werkzaamheden verrichten, zolang het werk en de werkomgeving niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid. Ze mogen niet werken met gevaarlijke stoffen, op grote hoogte of in een lawaaiige omgeving. Als ze daardoor niet naar school kunnen gaan, mogen ze niet werken. Als werkgever dient u toezicht te houden en te zorgen voor begeleiding.

Werktijden voor 16- en 17-jarige vakantiekrachten

Vakantiekrachten van 16 en 17 jaar mogen maximaal 9 uur per dag werken tussen 07.00 uur en 23.00 uur, met een maximum van 45 uur per week. 16 en 17-jarigen hebben recht op een half uur pauze na 4,5 uur werk. In vier weken mogen ze maximaal 160 uur werken, onder de voorwaarde dat elke week minimaal anderhalve dag vrij en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust genomen kan worden. Werken op zondag is toegestaan, maar met een minimum van 13 vrije zondagen per jaar.

Arbeidsovereenkomst vakantiekrachten

Minderjarige vakantiekrachten vallen net als andere werknemers onder het normale arbeidsrecht. Het is dus van belang om ook met vakantiekrachten een arbeidsovereenkomst af te sluiten. In de praktijk worden vaak oproepovereenkomsten voor bepaalde tijd overeengekomen, in de vorm van een nul-urenovereenkomst. Indien u een oproepovereenkomst afsluit met uw vakantiekracht, let dan wel op de aangepaste regels omtrent oproepkrachten met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Zo is alleen de lage WW-premie verschuldigd indien de vakantiekracht jonger is dan 21 jaar en maximaal 48 uur per periode van 4 weken of 52 uur per maand, betaald krijgt.

Ketenregeling

Wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit met een vakantiekracht die nog geen 18 jaar is en gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt, dan is de ketenregeling niet van toepassing op deze overeenkomst. Als de vakantiekracht gedurende de overeenkomst 18 jaar wordt, geldt vanaf dat moment de overeenkomst als de eerste in de keten.

Arbeidsvoorwaarden

Net als andere werknemers bij u in loondienst heeft een vakantiekracht recht op ten minste het wettelijk minimumloon, vakantiegeld en vakantiedagen. In een CAO kunnen daarnaast aanvullende arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn. Het is onder voorwaarden mogelijk om een all-in bruto salaris (inclusief vakantiegeld en vakantiedagen) overeen te komen met uw vakantiekracht. Het all-in salaris dient duidelijk overeengekomen te zijn in de arbeidsovereenkomst en uitgesplitst te worden vermeld op de salarisstrook.

Transitievergoeding vakantiekrachten

Werknemers hebben sinds de invoering van de WAB vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding indien u -als werkgever- het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen. Echter, vakantiekrachten tot 18 jaar die gemiddeld ten hoogste 12 uur per week gewerkt hebben, zijn een uitzondering binnen deze regeling en hebben dus geen recht op een transitievergoeding.

Fiscale aandachtspunten

Zoals hier eerder al is aangegeven, zijn de vakantiekrachten vergelijkbaar met uw reguliere werknemers. Dit betekent vanuit fiscaal oogpunt dat u ook voor hen loonbelasting en/of sociale premies moet afdragen en dat u aan de reguliere fiscale verplichtingen moet voldoen. U zult dus voor iedere vakantiekracht een getekende en gedateerde loonbelastingverklaring in uw loonadministratie moeten bewaren, net als een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Voor bepaalde vakantiekrachten kan onder voorwaarden ook de zogenoemde scholieren- en studentenregeling uit de Wet op de loonbelasting worden toegepast. Als deze regeling van toepassing is, kan dit er voor zorgen dat u minder loonheffingen hoeft in te houden op het salaris dat zij krijgen voor hun vakantiewerk.

Meer informatie of vragen over het aannemen van een vakantiekracht?

Neem dan contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten van Newtone.

 


Voor de inhoud en organisatie van onze Academy bijeenkomsten, masterclasses  en communities voor ondernemers en bij de uitvoering van bepaalde dossiers werken we samen met vaste partners. Door deze samenwerking kunnen we gebruikmaken van de kennis, ervaring en faciliteiten van deze bedrijven.

Meer informatie over onze partners >>

"*" geeft vereiste velden aan

 

Met het versturen van deze gegevens ga je akkoord met de wijze waarop wij jouw gegevens verwerken. Privacy statement